9 Is leegstand achteruitgang? els van ivoor, eenvoudigste i holle kant es, zes s te zien) een jikkels stoep door 2 Bij het :n de 4 leze au op een Hierna 1 stuiter op de /an dit kkels goed alle kant of ■teerst alle eeft, is de Werd de knikker of stuiter hoog opgegooid: deze viel op de hardstenen stoep, stuiterde omhoog en werd dan in de handpalm weer opgevangen. Echter, men moest in de tussenliggende tijd één bikkel laten vallen. Dit is een vingervlugge beweging. Liet men per ongeluk twee bikkels vallen of ving men de stuiter niet, dan was men 'af' en moest men wachten op de volgende beurt. Na de eerste bikkel volgde de ander op dezelfde manier, totdat alle vier bikkels op de stoep lagen. Nu moesten alle vier bikkels in de verschillende standen: 'esse', 'staande', ietjeen 'watje' gelegd worden. Het spel ging verder, men gooide weer de stuiter omhoog en in de periode van het opnieuw opvangen moest vlug een bikkel in de juiste stand gezet worden, met de hand waarmee men de stuiter opgooide en opving. Met het bikkelen, wat gebaseerd was op reactievermogen en behendigheid, konden meisjes uren gespannen bezig zijn. kkelder, men elbruinen, s werden nu ikant, >unten en le kant, f en werd Ie kant met td kuiltje, sen de ;tde r boven ïad men een nu begint 1 het liedje: BSjjlbéasfe Is het u misschien ook opgevallen, dat het voormalige Postkantoor aan de Laan al enige tijd leeg staat. Weer een pand van de Gemeentelijke monumentenlijst dat wacht op een goede bestemming. Of hebben we hier te maken met een manier nog geen monumentenlijst, hoewel plaatsing op deze lijst niets garandeert zoals blijkt uit de perikelen rond Markt 18. Bij het Weeshuis was m.i. bewust sprake van versterven. Het onderhoud heel lang uitstellen en dan zeggen dat het te duur is om de zaak nog op te knappen. Het zal niet eenvoudig zijn om voor dit pand een goede oplossing te vinden die de status eer aan doet. Een schone taak voor onze bestuurders. Het zal toch niet zo zijn dat wethouder Jong tijdens een van zijn speurtochten op de fiets, zoals Ralph Ploeger het zo plastisch beschreefin zijn column in de Schager Courant van 7 januari j.L, op het lumineuze idee is gekomen om de Trapmanjeugd hier onder te brengen. Een pand in 1873 gebouwd als notariswoning en later jarenlang in gebruik geweest is als visitekaartje van de Koninklijke PTT, verdient een beter lot. van versterven. Uit ervaring weten we dat leegstand vaak de aanzet is tot teloorgang. Het kan toch echter niet de bedoeling zijn dat dit pand de weg gaat van het Gereformeerde Weeshuis dat stond op de plaats van het huidige stadskantoor. Toen was er

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 35