Pietervan ïakt Notarieel iktes 18,19 ieters 706-de of Jan r een andere juni 1696 reeck. Ze deren, die jong zijn. egoed :n wat hij erst een i.oet. heeft hij wat "cramerije )pstellen", ueht). Het ■swinkel op ie verkopen, ikel al gauw Markt loopt itreeck komt n 1702, te sbeurt, zo ouden 1 goed is ral, vooral Pieters.Al nan, maar arloostzede aan het ;n in de inkt, ze men bij zich imer. 1 weten dat ben die ze am te moe aan il en wil trouwen met Jacobus Steenacker, zonder overigens iets voor hem te voelen. Ze heeft maar één doel: zijn centen. De getuigen Lourens Compaen en diens zoon Dirk Lourensz zeggen dat zij "uijt de mond van Jacobus Steenacker veel maelehebben gehoord datMaartje Streecs, selfs nae sij in de winter tijd ter secretarije alhier waeren geweest omme de huwelijckse geboden te versoecken, hem 't elckens aanseijde haer wooninge te moeten mijden, als sij ander geselschap ofjongeluijden bij haer hadde". Ze gaan dus naar het raadhuis om aan te tekenen dat ze zullen trouwen. Tegelijk zegt ze echter dat hij niet bij haar moet komen of blijven als ze jongelui uitnodigt. Jacobus zal inmiddels tussen de dertig en de veertig jaar oud zijn. Voor haar mogelijk te oud, maar wel rijk genoeg. Nog duidelijker is het wanneer ze vertelt aan Compaen, dat ze er voor zal zorgen "dat hij binnen ses a seven weecken ter aarde soude werden bestelt als wanneer sij om 't capitaal een ander soude soecken". Met andere woorden, ze zou niet langer dan week of zes a zeven nodig hebben om Jacobus Steenacker aan zijn einde te helpen, zijn geld te erven en een ander te zoeken. Kandidaten genoeg. Het huwelijk gaat niet door. Er zijn in de buurt van Jacobus Steenacker kennelijk nog wijze mensen. In het artikel in een vorige Kakelepost over Steenacker bleek overigens dat zijn gedrag voor en in 1705 ook niet al te best was. Ze boden elkaar een bod. Hij bezocht toen regelmatig ene Marijtje Lijnhoven, ook volgens een getuigenis van de familie Compaen. En dat zal zeker geen andere geweest zijn dan Maartje Pieters. Zoveel mensen die dit gedrag vertonen, zullen er nu ook weer niet rondlopen in Schagen, althans niet op hetzelfde moment. De testamenten Aan wie er achtereenvolgens erven, kun je zien met wie hij nauwe betrekkingen onderhield, en voor wie hij wat voelde. Het eerste testament is gedateerd 31 maart 1702 en is opgemaakt door notaris Pieter van der Beeck. De erfgenamen zijn zijn oom Hendrik Vooght, de chirurgijn, en indien deze eerder zou komen te overlijden, zijn vrouw Grietje Cornelis (Streek). Zo zag Jacob Steenacker Schagen liggen als hij uit St. Maarten kwam 29

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 31