Onderwijzers Leerkrachten voor 1924 in dienst van het R.K. Parochiaal Kerkbestuur (/e Xbmma .'S .1- S- ''S* j ,/c„ 7Z/ "'Pi/ Leonardus Carolus Franciscus Teeuwisse (1871-1887) Het eerste hoofd van de school was Leonardus Carolus Franciscus Teeuwisse. Hij was op 13 april 1842 in Scheveningen geboren. Na zijn opleiding kreeg hij een aanstelling in zijn geboorteplaats. Na zijn benoeming tot hoofd van de nieuwe schooi in Schagen betrok hij in juni 1871 met zijn vrouw Johanna Klazina Meijs en twee zoons de onderwijzerswoning aan de Molenstraat nr. Bioya. In Schagen werden nog twee zoons en een dochter geboren. In 1887 vertrok hij met zijn gezin naar Amsterdam alwaar zijn echtgenote in 1893 overleed. Hij kon orgelspelen en zal ongetwijfeld gespeeld hebben op het in 1868 door IJpma in Alkmaar gerestaureerde i7e- eeuwse orgel in de oude Christoforuskerk gespeeld hebben. Franciscus Johannes Gielen (1872-1908) Frans Gielen werd in 1872 benoemd tot hulponderwijzer. Hij was op 27 maart 1843 geboren in Nijmegen en na zijn opleiding werkzaam in Rotterdam. Na enige mislukte sollicitaties onder andere in Maastricht en Strijp (nu een wijk in Eindhoven) werd hij in april 1872 in Schagen benoemd. Met zijn vrouw Dientje van Dalen en twee dachters betrok hij een woning aan de Molenstraat B103. In Schagen werden twee dochters en een zoon geboren. Na zijn pensioen in 1908 is hij naar Alkmaar vertrokken. Zijn jaarsalaris in 1908 bedroeg f 950,- - inclusief f 50,— voor huishuur. Gielen tekende graag en gaf tekenles. Een van zijn tekeningen die hij maakte van de kerk is bewaard gebleven en hangt in de pastorie. -y sótr 9SJ- Jozef Jitta van de Meulen (1893-1912) Geboren op 30 augustus 1870 te Woudsend gemeente Wymbritseradeel. Hij werd in oktober 1893 in Schagen benoemd tot onderwijzer van bijstand. Na zijn aankomst uit Zutphen ging hij wo a Geertruida Jongejan een dochter van Pieter Jongejan manufacturier in de Molenstraat. Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend. In 1912 werd hij benoemd tot hoofd van de R.K. Parochiale school 'Het Goddelijk Kind' in Heerhugowaard. In 1908 was zijn jaarsalaris f850,- - inclusieff50,— huishuur. Cornelis Veltman (1897-1924) Cornelis is geboren in Drunen op 26 mei 1859. Hij is de opvolger van Teeuwisse die naar Amsterdam is vertrokken. Vanuit zijn vorige standplaats Heusden komen hij en zijn echtgenote Maria Hermans, eind 1897 naar Schagen en betrekken de onderwijzerswoning in de Molenstraat. In 1908 verdiende hij als hoofd ƒ1300,— per jaar met vrij wonen in de onderwijzers- awoning. Omdat hij de akte Frans had en ook Franse les gaf kreeg hij er sinds 1911 nog f 100,- - per jaar bij. Een jaar voor zijn pensioen wordt de Aloysiusschool gesticht en mag meester Veltman het genoegen smaken les te geven in een splinternieuw gebouw. 26

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 30