Van de voorzitter i Inhoud Vooringenomenheid en Vooroordeel Schagen e.o. Schagen enhorn Pijper Eichhorn Kuijper 0224)2r5473 .J.M.vandePo' f Timmer Timmer J.J. GroofF I 4.) 297688 Tweeduizendvijf is ten einde, geschiedenis geworden. Een memorabel jaar voor de vereniging, want opnieuw is er een stukje belangwekkende geschiedenis van Schagen en wijde omgeving vastgelegd. Het boek Cornelis Bok (1777 -183 6). Een opmerkelijke kunstschilder en romanschrijver, is verschenen, feestelijk gepresenteerd in de Ridderzaal van het Slot en in de boekhandel te koop. In 1988 organiseerde de Werkgroep Genealogie van de Historische Vereniging Schagen een tentoonstelling over Cornelis Bok in het Westfries Museum te Hoorn. De uiterst succesvolle tentoonstelling Meesterlijk Schagen in de zomer van 2004 vormde de aanleiding om te komen tot een boek - een standaardwerk - over leven en werk van de Schager kunstenaar. De samenstellers, waaronder onderzoeker van het eerste uur Ruud van de Pol, hebben gedegen werk geleverd en uitgever Peter Sasburg uit Midwoud heeft er een mooi boek van gemaakt met heel veel afbeeldingen in kleur. Of alle "Bokken" erin staan, valt moeilijk te zeggen, maar we hopen eigenlijk van niet. Na de tentoonstelling Meesterlijk Schagen kwam er nieuw werk voor de dag en ook nu lijkt dat het geval. We wachten af... Wij wensen u uiteraard een historisch interessant 2006. En meld ons uw bevindingen. Fred Timmer Verenigingsavond met Herman Lambooy pagina 2 Oproep voor de Julianaschool pagina 2 Beroving onder bedreiging pagina 3 Hoedje op, hoedje af Twee opmerkelijke werken van Cornelis Bok pagina 6 Een wandeling door Schagen in 1925 pagina 10 De Roomsch Catholijke parochiale bijzondere school pagina 22 Onderwijzers in dienst van het RK Parochiaal Kerkbestuur pagina 26 Jacobus Steenacker, een vervolg pagina 28 Uit de collectie van Museumboerderij Vreeburg pagina 32 Foto: Post- en telegraafkantoor pagina 33 Bij de presentatie van het het boek werd in aanwezigheid van Cornelis Bok, gespeeld door Henk Hoeben, een door Henk Kok bewerkte passage uit de roman Vooringenomenheid en Vooroordeel door vier leden van de toneelvereniging OZOS voorgelezen. In dit deel van de roman vertelt Bok over de problemen die ontstaan als Willem Bouwman en Antje Veltman, ondanks het verschil in religie, verliefd worden en dus willen trouwen. Antje Veltman met haar moeder. V.l.n.r.: Cornelis Bok (Henk Hoeben), Veltman (Henk Kok) en zijn vrouw (Tineke de Best), hun dochter Antje (Tjitke Steenis) en Willem Bouwman Hill Jonker).

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 3