r jt yc>yL*-A>- zé uien 51870 te erd in 1 ïrvan nstuit eertruida n Pieter in de /elijk zijn ld tot hiale and' in ris f850,- ur. -1924) •runen op •volger ■n. Vanuit -leusden mote 197 naar e de hoofd j wonen zers- dat hij de 1 en ook kreeg hij ogjioo,- -ijn itde •1 gesticht er enoegen geven in euw Alida Scholten (1912-1916) Zij is geboren op 22 maar 1892 in Heerhugowaard. In mei 1912 wordt zij benoemd als onderwijzeres van bijstand met een jaarsalaris van f550,—. Zij woont in bij haar collega J.J. v.d. Meulen aan de Stationsweg. In 1916 neemt zij haar ontslag en gaat terug naar Heerhugowaard. Arnoldus Johannes Muhren (1912-1914) Hij is op 5 oktober 1886 in Alkmaar geboren. Zijn eerste betrekking had hij in Delft, vanwaar hij in 1912 naar Schagen kwam waar hij aangesteld was als onderwijzer van bijstand met een jaarsalaris van f850—. Hij woonde met zijn echtgenote Alida Maria Hansen in de Regentenstraat op nr. D58. In januari 1914 vertrok het echtpaar met hun in Schagen geboren dochtertje naar Edam. Maria Emma de Moei (1912 tijdelijk) Geboren te Schagen op 22 februari 1894. Zij heeft vermoedelijk de kweekschool van de zusters Ursulinen in Bergen bezocht en is van 8.7.1912 t.m. 31.8.1912 in Schagen werkzaam geweest als onderwijzeres van bijstand. Maria H.J. Schretlen (1912 tijdelijk) Onderwijzeres van bijstand van 1.09.1912 t.m. 31.10.1912. Verder zijn van haar geen gegevens bekend. /s j/r/Z<y sst <7 P -zf- ':r y y s y*. s~ is •M. y Elemire Eleonore Eugenie Anna Dorbeck (1913tijdelijk) Geboren te Schagen in maart 1893. Zij heeft waarschijnlijk de kweekschool van de zusters Ursulinen in Bergen bezocht en is van 1.12.1913 t.m. 31.12.1913 in Schagen werkzaam geweest als onderwijzeres van bijstand AnthoniusJoseph Leopold Koperberg (1914 tijdelijk) Deze op 15 november 1888 in Rotterdam geboren onderwijzer van bijstand is slechts korte tijd in Schagen werkzaam geweest. Hij kwam in januari 1914 in Schagen en vertrok in augustus van dat zelfde jaar naar Den Hoorn, gemeente Leens(Groningen), waar hij benoemd was tot schoolhoofd. In Schagen woonde hij bij banketbakker Herman Petrus Jozef aan de Hoogzijde nr. C148. S 2 Gerard Pierre Henri Veltman (1914 tijdelijk) Geboren in Schagen in juli 1895 als zoon van Cornelis Veltman. Hij volgde in het voetspoor van zijn vader en werd onderwijzer. Hij is als onderwijzer van bijstand van 12.5.1914 t.m. 18.11.1914 in Schagen werkzaam geweest. P.GJ. van de Pavoordt 1914- Onderwijzer van bijstand vani5.8.i9i4t.m. 31.12.1914. Verder zijn van hem geen gegevens bekend. 27

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 29