Het schoolgebouw De school werd aan het eind van de zomer van 1871 in gebruik genomen. De bouw van deze eerste school voor katholiek lager onderwijs is te danken aan een wijs besluit van de bisschop van Haarlem. De pastoors zouden graag het oude kerkgebouw vervangen, dat omstreeks 1640 in gebruik was genomen en in 1853 was gerenoveerd. De bisschop was echter van mening dat het onderwijs voorrang had; eerst scholen en dan een kerkgebouw. De pastoors moesten tot 1883 wachten op een nieuwe kerk. In maart 1870 kocht het kerkbestuur voor 7221 gulden uit de failliete boedel van Nijs de Light een winkelhuis, het magazijn (de Bazar genoemd) en een huis naast de kerk. De pastoor noemde het in zijn verslag een 'schandekoop'. Wat er mis mee was weten we echter niet. Men liet er geen gras over groeien. Op 17 mei gingen pastoor Van Lith de kerkmeesters J. Ligthart, B. Keet, B. Leek en W. Brüggeman vergezeld van de heer H. Voorman voorzitter van de vereniging van de H. Vincentius a Paulo (Vincentiusvereniging) op reis naar Leiden om daar een school te bekijken. In Leiden werden zij ontvangen door pastoor Heuvels, de voorganger van pastoor Van Lith. De heer Voorman zal meegegaan zijn omdat pastoor Heuvels in 1853 de Vincentiusvereniging in Schagen had opgericht. Dit is een vereniging tot huisbezoek en steun aan arme gezinnen (naar het voorbeeld van de Heilige Vincent de Paul (1581-1660). De school in Leiden stond het gezelschap wel aan en enkele dagen na het bezoek gaf men de Hoornse architect A.C. Bleijs opdracht om een ontwerp voor de nieuwe school te maken en de verbouwing van een woonhuis tot woning voor de hoofdonderwijzer te tekenen. Bleijs zette er vaart achter en kwam bin nen korte tijd met een ontwerp waar het bestuur het volledig mee eens was. De aanbesteding zou op 27 juli plaatsvinden. Helaas moest dit uitgesteld worden van wege de oorlog tussen Frankrijk en Pruisen die op de 20e was uitgebroken. Boven: Voorzijde van de door A.C. Bleijs ontworpen school waar we helaas nog geen foto van hebben gevonden. Op het gebouwtje staat St. Anthoniusschool. De school wordt echter in alle stukken de Roomsch Catholieke parochiale school genoemd, of de school ooit aan St. Anthonius is gewijd is de vraag. Onder: De school aan de achterzijde. SWöÖf' 23

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 25