De R.K. kerk De Lagezijde van de Gedempte Gracht afwandelende, komen we bij de R.K. kerk. Hieromtrent vinden we bij Van Arkel en Weissman de volgende beschrij ving: "De R.K. kerkte Schaden is nieuu\ doch zij beuat eenjraaie eikenhouten preekstoel, in de Vlaamse barokstijl uan 't laatst der iye eeuw uitgevoerd. Onder het gestoelte ziet men levens groot St. Christojfel die 't Christuskind draagt. De trapleuning is zeer kunstvaardig gesneden. De borstwering prijkt met medaillonportretten uan heiligen, terwijl het klankbord schijnbaar een draperie is, die door kleine zwevende engelji- guren wordt gedragen. In de toren hangen twee oude klokken, uit Friesland ajkomstig, versierd met randschrif ten". Het verlengde van de Lagezijde is de Nieuwe Lagezijde, waaraan links de nieu we R.K. school. Ook deze straat is een gedempt gedeelte. Door de Molenstraat terug naar het station 't Verlengde van de Hogezijde voert naar de Molenstraat, zo genoemd naar de molens, waarop in vroegere jaren de beroemde Schager messen werden gesle pen. Naast de R.K. kerk vindt men een groot R.K. ziekenhuis, tevens pension voor ouden van dagen. Verder liggen het Patronaatsgebouw en de R.K. naai en breischool. Lopen we de Molenstraat door, dan voert de weg rechts weer naar het station. Over de spoorlijn komt men bij de zogenaamde Hoep, waarvan de huizen gebouwd zijn op een oude zeedijk. Links van het station komt men over de spoorlijn bij de Westfriesche Electrische Timmerfabriek en de gebouwen voor het P.E.N. (Provinciale Electriciteits Net). De weg loopt hier naar de buurtschap Grotewal, vanwaar hij verder leidt naar Haringhuizen. 20

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 24