We gaan echter niet het noord, maar gaan over de Markt langs de noordzijde weer terug naar de Gedempte Gracht. Aan deze marktzijde trekt nog de aan dacht een oude gevel 'De Moriaan' en iets verder de trapgevel van het 'Schager Koffiehuis'. Deze gevels worden ook genoemd door Van Arkel en Weissman in Noord-Hollandsche Oudheden. Aan de oostzijde van de Markt vindt men in café De Roode Leeuw. In een venster glas boven de deur een bijzonder sierlijk leeuwtje van gebrand glas. Links de Openbare Lagere School. De mooie oude gevels aan de noordkant van de Markt. dat door het drukke bezoek ook van bui ten het belang van Schagen in niet gerin ge mate is gediend. Voortgaande met onze wandeling langs de Loet en bierkade, zien wat dat aan laatsgenoemde enkele zeer oude gevels nog herinneren aan de vroeger bierhan- del. Het bier werd uit de daarliggende kelders verscheept. Tegenwoordig bied de gracht ligplaats aan talrijke motor vrachtschepen op Alkmaar, Amsterdam, Rotterdam enz. Aan het einde van de Loet stond enkele jaren terug nog een fraaie windkorenmo- len, welke echter is vervangen door een fabriek. Het Noord en de Markt Van de Loet terugkomende, gaan we nu langs het zogenaamde Rensgars naar het Noord. Een jaar geleden was ook dit gedeelte nog gracht, maar werd gedempt om een betere verbindingsweg met de Zijpe te verkrijgen. Aan 't eind van het Noord, mede aan weerszijden bebouwd, vinden we nog een ouderwetse touwslagerij.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 21