ertrok echter i. De heerlijk- iren later spra. cgoed te heb- tdraijamais" hield woord, stbaarheden heden ten ssel worden evreesde 'orde tand des •gegaan. Toch ar beziens waard geble- Markt ge slotplein, walt op de gehele omge- t een aardig n sieraad der cte zich voor- echter geheel Zo is van de er Beierens al verrijst het inderprotes- atst der vorige het schone arming aan de der Aa schrijft aordenboek .ai gesticht rus nis ruim 46 el 2 el hoog. De stakvanouds Ive een kleine oegon men hier luelkeimöig lim 14 el, zodat wven de kerk uit loog en heeft drie ren een gulden :atst is. De kap 160 dateerde, de lcerkge- ran de heren en er de grafste nen muntte vooral uit de tombe van Jan van Schagen en zijn gemalin Anna van Assendelft, geheel van zwart marmer, met de levensgrote afbeeldsel en 16 wapens hunner heerlijkheden. Bij een geweldige brand (22 augus- tusi895) - naar men zegt veroorzaakt door onvoorzichtigheid - werd het trotse bouwwerk geheel in de as gelegd, waarbij alleen enig zilverwerk, stoelen en boek werken werden gered. Een zeer uitvoeri ge beschrijving van het verbrande kerk gebouw vindt men in "Noord holland- sche Oudheden" door Van Arkel en Weissman. Zoals men ziet is ook de graftombe der Beierens bij de brand verloren gegaan. Bij het opruimen der puinhopen heeft men enkele overblijfselen uit de tombe verza meld en deze weer begraven, waaraan een steen herinnert, welke in de toren muur is gemetseld en waarop gebeiteld staat, dat hieronder rusten de overblijfse len van de heren van Schagen. Een der grafstenen uit de afgebrande kerk wordt in de kelder van het Rijksmuseum bewaard. Men vindt hierop afgebeeld de eerste heer van Schagen, die als helmteken voert de Hollandse tuin, waarin men enkel de leeuw bemerkt. De nieuwe kerk is onder leiding van architect Van der Steur zoveel mogelijk in de stijl van de vroegere toren (Hollandse renaissance) opgebouwd. De Loet en de Bierkade Links: de Grote Kerk van architect Van der Steur. Onze wandeling voortzettende laten we rechts de kerk liggen en gaan door een vrij nauwe straat naar de Loet, een zeer oud gedeelte. Aan de Loet vindt men de openbare lagere school en de gemeente lijke bewaarschool, terwijl zich aan het eind Schagens sport terrein bevindt. Op ongeveer 10 minuten afstand van Schagen, richting Valkkoog en St. Maarten bij het zoge naamde Zeegebuurte, heeft de Schager Bad- en Zwemvereniging "De Wiel" een prachtige gelegenheid tot baden en zwemmen gesticht met helder fris en keurig groot water, wat men overal elders tevergeefs zal zoeken. Badkaarten zijn vlak bij de ingang verkrijgbaar. De overzijde van de gracht is de van ouds bekende Bierkade. In deze omgeving is nog bewaard gebleven een der fraaiste oude boerenhuizen, welke door het gemeentebestuur werd aangekocht als historisch monument. Een beurtschip vaart langs de Loet. Via de Herenstraat naar de Loet. 17

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 19