geluk voo ra Vlami gevels mode zijn O] Verscl gevels Gedei Laagz Theat zaal) dat zij gen in Aan d tevens (Zond Schag Noorc Bank' Midde De M Vanaf naard Schag als ha blijkt in 192 Als ee talrijk cafés, markt onzet Bij Vai Oudhi gebou "Het ra heeft ee details doch in uerand loaaroj Scharje voorste bander Bouen 1 d beeld d weegsd nietaa stenen Drukkerij Trapman. muntten door schoonheid en bijzondere vorm. Enkele dezer worden nog genoemd in Noordhollandsche Oudheden van Van Arkel en Weissman. In later jaren zijn de meeste dezer oude huizen deels afgebroken, deels gemoder niseerd en tot winkelzaak ingericht. Een De Gedempte gracht Meerdere fraaie moderne herenhuizen (villaatjes) aan de overzijde van de Laansloot geven aan deze omgeving een aardig cachet. De Laan vervolgende, komen we rechts langs de drukkerij van de N.V. voorheen Trapman Co, en hotel Vader-Roos op de Gedempte Gracht, bijna geheel als winkelstraat ingericht: Schagens Kalverstraat. Zoals trouwens de naam reeds aanduidt, vormde deze fraai beplante hoofdstraat vroeger een gracht, waarlangs ter ene zijde een dijk liep. Na demping en bestrating heeft men dit dijkgedeelte de Hogezijde (Hoogzij) en de tegenovergestelde kant de Lagezijde (Laagzij) genoemd. In vroeger tijd trof men natuurlijk aan deze gracht talrijke oude gevels, welk uit- Rechts: Het grootste winkelpand was dat van confectionair Schmalz. Op de hoek van de Laan het hotel Vader-Roos. Ch. H. Th. SCHMALZ - SCHAGEN LAAGZIJDE B. 49 TELEFOON INTERCOM. No. 16 Dames- en Heeren-Confectie Sport- en Motorkleeding, Vakkleedtng voor elk bedrijf Kleeding naar Maat, Manufacturen, Tapijten, Gordijnen, Slaapkamer-Meubelen, Bedden, Dekens, Matrassen, Pelterijen, Naaimachines, enz.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 18