i i bijzondere ïog •he Weissman. lezer oude ds gemoder- jericht. Een 1000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ra ra 0 0 e 0 0 ra ra 0 0 0 0 IAGEN Meubelen, :hinet, enz. M 5 gelukkig verschijnsel mag het heten, dat vooral door bemoeiingen van de heer Vlaming, architect, enkele dezer oude gevels, hoewel wat onderbouw betreft modern, zoveel mogelijk in de oude stijl zijn opgetrokken. Verschillende dezer trap- en andere gevels vallen bij een wandeling langs de Gedempte Gracht wel op. Aan de Laagzijde staat ge onmiddellijk voor het Theater Royal (bioscoop en schouwburg zaal) zo groots en weelderig ingericht, dat zij met de meest moderne inrichtin gen in de grote steden kan concurreren. Aan de Gedempte Gracht vindt men tevens verschillende bankgebouwen. (Zonder voorrang noemen we van Schagens bankgebouwen: N.A.T.O.: Noordhollandsche Landbouw crediet: Bank van Wisselink: Algemene Centr. Middenst. Credietbank: Zaanl. Bank. De Markt Vanaf de Laan voert de Gedempte Gracht naar de Markt, het brandpunt van Schagens handel. Wat deze oude stede als handels- en marktplaats betekent blijkt uit het overzicht van de veemarkten in 1922 en 1923. Als een trits liggen om het Marktplein talrijke uitstekend ingerichte hotels en cafés, ten behoeve vooral van de talrijke marktbezoekers. Links valt allereerst onze aandacht op het raadhuis. Bij Van Arkel en Weissman(Noordholl. Oudheden) vindt men omtrent dit gebouw het volgende vermeld "Het raadhuis, ook wel polderhuis geheten, heeft een bepleisterde gevel, tuelke blijkens zijn details uit het begin der i7e eeuw afkomstig is, doch in de achttiende eeuw, wat de tijd betreft veranderd tuerd. Bouen de ingang is een steen, waarop men een man ziet, die 't luapen uan Schagen houdt; ook in de top is een dergelijke voorstelling aanwezig. Om de vensters ziet men banden en blokken uan bergsteen, maskers enz. Bouen een uenster staat, onder een onderhui- uing, die door smeedwerk versierd wordt, een beeld der gerechtigheid met zwaard, terwijl de weegschaal verloren is gegaan. Een blinddoek is niet aanwezig. Op tweegebeeldhouwdegevel- stenen leest men Anno 1612". Enige jaren geleden, toen het gebouw in vervallen toestand verkeerde, heeft het polderbestuur het aan de gemeente ver kocht. Nadien is het geheel vernieuwd en, met uitzondering van de moderne ramen, zoveel mogelijk in oude stijl opgetrokken. In de gevel treft men nog de steen met het wapen van Schagen. Omtrent dit wapen vinden we in de Chronyk van Schagen van Dirk Burger van Schoorel: "Schagen voert tot zijn wapen, gelijk ook burgemeesteren daartoe gequalificeerd zijn in denjare 1555, met haar signet (zegelstempel), haar uitgaande brieven met haar wapenopdrukken, zijnde een Witte Roos, omtrokken met een witte cir kel, daar vier witte leliën buiten omstaan, en dat op een rond veld: deze roos voert ook meede York in Engeland, gevoerd door een geharnast man, dragende een knots op zijn schouder. Op 't wapen: En waarom draagt de reus, Defiisse roos van Schagen, Omdat West Frieslands roem Geen minder man kan dragen. Boven aan de gevel van het raadhuis prijkt nog het beeld Justitia (gerechtigheid), waarboven een klok, welke bij raadszitting en verkoping en verpachting van land door de polder wordt geluid. Het polderbestuur heeft namelijk het recht behouden om in het raadhuis te vergaderen. In de raadzaal hangen een paar schilderijen van Cornelis Bok, een eeuw geleden romanschrijver en schilder te Schagen. Naast het raadhuis vindt men de Waag. Gemeentehuis en Waag. 15

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 17