De inkt van het boek over Cornelis Bok is nauwelijks droog of er duikt nieuw werk van zijn hand op. Van het fraaie plaatje van de hogezijde van de Gracht, eigendom van de Gemeente Schagen, blijkt een tweede exemplaar te bestaan. Deze tweede tekening van de Hoogzijde is een niet ingekleurde variant van de eerste aquarel, maar er zijn toch enkele verschillen. Op de tweede tekening zien we het zelfde tafereel maar dan een tiental seconden later. Het lijken twee opeenvolgende plaatjes uit een tekenfilm. Op de nieuwe tekening kijkt de elegant geklede dame omhoog naar de twee vrouwen achter de vensters van de pastorie. Het kind, vermoedelijk een jongetje, neemt zwierig zijn hoedje af om de dames te groeten. Het hondje maakt aanstalten om weg te rennen. De vrouw, die eerst achter het halve deurtje van het huis van de familie Streek staat buigt zich iets verder naar voren om beter te kunnen zien wie er aan komen. Op de bank voor het volgende huis zit een man een pijp te roken. Zijn buurman die voor zijn huis bezig was is op de tweede tekening naar de pijproker toegelopen om een praatje te maken. De man in het bootje aan het einde van de gracht, is uit het zicht verdwenen. Hij is onder de brug over de Laagzijde doorgevaren. De enige die nietvan plaats veranderd is is de man met paard en de koets op het marktplein. Wie hele goede ogen heeft kan zien dat op de balk die langs de gracht is aange bracht iets geschreven staat. In heel klei ne letters staat hier: 'Het Gere/ormeerde Pastoriehuis op de hotjeseij tot Schagen' Het pastoriehuis is het huis waar de vrouw met het kind langs lopen. De tekening was ooit in het bezit van de familie Dorbeck. Thomas Dorbeck van beroep chirurgijn was de linker buurma 1 van de dominee. Zijn woning staat dus niet op de tekening. Thomas Dorbeck kwam uit het Belgische Menen. Hij was in 1805 in Schagen getrouwd met Antje Tromp, die negen kinderen kreeg; Antje overleed in 1817. Thomas hertrouwde ini822 met de 30-jarige Johanna Blanchard uit Utrecht. Wie is nu de elegant geklede dame die daar langs de gracht wandelt. De eerste aquarel is gedateerd 1819 en van het tweede kennen we de datum niet omdat deze evenals de signatuur niet te zien is op het ingelijste exemplaar. We gaan er voorlopig vanuit 8

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2006 | | pagina 12