9d^DAc9d^s ^<l (A y (9 S~/7 C <Cj tXc^i CTXÓ*. xl 04_ ChrL*A-rX0 <9^9 'Ia.^ £^^7^777 -7CA.c*D£4A& £-é~cA&ï£\c /t-e,7ric ^i -a^ A/t?Vv^ OCe^T). £osyL f ei^ £-é fte.9fco-0 r - Vl-e'T*Zir>Ï4L 'if-C z^*£ G-c*^ 9t*. 9«. 9)~t iC'^-o^iyfcr r&l tLrt. mQcat_ (Kncz,*-- 29 mei 1736: Jacobus Steenacker is overleden. 29 juni 1738: Jacobus Steenacker blijkt vermogend te zijn en wordt aangeslagen voor 'dubbelt vijftien guldens'. Voor ongehuwden werd het dubbele tarief in rekening gebracht. ^9-DOyLy^ J<l' 0~r^ cf-C.-it. ac 0~^y4t^x a fjO^rx. 9e. (^/A}7£/>-n cy^t'g 2£ -J*.c-<r£ cióU^ Oe^j. 2C' (A~ncj', tt7~l£r) L -n «_9 7 «rwiM^tve^i /~n. 4 CÏ 'tiw/ C^li 7^^ih '£J).^t Antifadv««M^ ddJi^éhe. 4cs^~ v^tee/Zc^crt-e^) o-d ^wT^e. (Xtrt^T^y- ê4At~?d(, éudyAl/e^x x'-é "4ê. 9<y'f0 9£9&eviJ. Q-<-i-é - gZ C c. *j J£S8.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2005 | | pagina 9