i Steenacker geweest en niet op quamtegaen, geen bijsonderhe- dien sijn quaet r ophouden was, erklaring "dat sighgedüctigh en spelen, met Heen ueelmae- maar oock heugen dat hij rel uijf en tioin- iht uerspeelde". 'e- zijn Es "dat sij laatst er tot Alcmaer ndesesgts uiuers) die hij becomen te heb- ij 'tseluegeld comst met sijn sümeerde". 'gesien te heb- Ucmaarsijnde is), bij omtrent uier Ideijne jon- Istenen begon te jerlies, dat daar ;an de schuijt m op 'tgeuroone gh dat hij sulcx n niet voor san- jt thuijs quam". acte gaat ene Marijtje 1 Backer, beter rij. Zij drinkt irloost haar itdat ze ook ivangt, ja dat Zompaen rerleiden. esprek, irten Fragment van de kaart van Zoutman uit 1665. Jan Steenacker woonde enige tijd bij dr. Hendrick Voogt aan de Hoogzijde naast het weeshuis.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2005 | | pagina 6