Van de voorzitter Inhoud Schagen e.o. Schagen :jenhorn Fred Timmer Als ik dit schrijf is de winter, met een flink pak sneeuw, zullen we maar zeggen, achter de rug. Het is maart en de boekenweek is zojuist begonnen. Thema: Boeken... Spietje! der geschiedenis. Er is een verbluffend aantal boeken over geschiedenis verschenen, van bekende en onbekende schrijvers, over de 'grote' nationale geschiedenis, maar ook over de 'kleine', alledaagse geschiedenis. Een klein, maar heel apart boekje met - in hedendaags Nederlands - de laatste dagen van raadpensionaris Johan van Oldebarneveld voor hij op het schavot in Den Haag onthoofd werd, verteld door een trouwe knecht; een stukje menselijke geschiedenis. V Pijper Eichhorn Kuijper [0224) 215473 R..J.M. van de Pol Timmer Timmer sJ.J. Grooff 1 de stads- /ij een vacature. 1 il Ui Via de krant hebt u inmiddels kunnen vernemen dat uw Historische Vereniging samen met anderen werkt aan een standaardwerk over leven en werk van Cornelis Bok. Het boek is financieel mogelijk dankzij een dikke subsidie uit de baten van Meesterlijk Schagen. We streven naar verschijning in het najaar. De monumentenkist waarover ik in een vorige aflevering van de Kakelepost berichtte is uitgebreid in het vervolgonderwijs uitgeprobeerd. Zowel Hendrik Mol als het Clusiuscollege hebben het lesmateriaal over Het Slot gebruikt en zijn er enthousiast over. Dinsdag 12 april houden we onze jaarlijkse vergadering. Die avond zal Diederik Aten, de waterschapshistoricus van Hollands Noorderkwartier een lezing verzorgen over de 'veranderende kustlijn', op het ogenblik een uiterst actueel onderwerp, maar het speelt al jaren of zelfs eeuwen. Tenslotte... Natuurlijk hebben wij belangstelling voor alles wat met de historie van Schagen en Schagenaars te maken heeft. We zoeken echter ook nog liefhebbers voor een bestuursfunctie, of die op een andere manier actief met en voor de vereniging bezig willen zijn. Veel leesplezier. Verbannen naar de Noordkop pagina 2 Uitnodiging jaarvergadering op 12 april a.s. pagina3 'Hij wilde niet deugen' Twee aktes betreffende Jacob Steenacker pagina 4 Willem Roggeveen en zijn gezin pagina 6 Als hij thuis kwam van het werk lag z'n goeie goed al klaar pagina 10 De Hervormde pastorie van Valkkoog pagina 18 Uit de collectie van Museumboerderij Vreeburg pagina 21 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2005 | | pagina 2