i Jm n Eind 1970 overleed de 84-jarige Willem Dekker in bejaardencentrum 'Stoffelhof, inmiddels ook alweer verleden tijd. kant van Schagen een woning. Ze ble ven er niet lang, want moeder Dekker had geen rust als ze niet dicht bij de spoorlijn woonde, als ze niet het geluid van de treinen hoorde. Ook daarvoor werd in Schagen een oplossing gevon den, er volgde weer een verhuizing. Het zou niet de laatste zijn, want bij de spoorwegstaking van 1944 was het beter dat Willem Dekker de benen nam. De familie zocht en vond haar heil in Tuitjenhorn. Enige tijd later ging mevrouw Dekker met pensioen, zes jaar later gevolgd door haar man Willem. Zij kregen een woonruimte in 'Maria Boodschap' toegewezen. Wat gebeurde er op 12 september 1944? De datum van 5 september 1944, 'Dolle Dinsdag', staat voor het begin van de bevrijding van ons land. Radio Oranje, die vanuit Engeland de bevolking in ons land met een grote regelmaat van nieuws voorzag, wist op die eerste dins dag van september te melden dat geal lieerden in de omgeving van Breda waren gesignaleerd. Daarmee werden de eerste stappen gezet die moesten lei den naar de bevrijding van ons land. Later zou met name het zuidoostelijke deel van ons land in een hevige strijd verwikkeld raken en kostte dit bevrij- dingsoffensief tientallen het leven. Eén week later ontsnapte Schagen aan een ramp. Wat was het geval? Op dins dag 12 september waren Russische mili tairen in Duitse dienst bezig met het laden van een goederentrein met muni tie die afkomstig was van de Noord- Hollandse kust. Dit gebeurde aan het laadstation aan de Stationsweg. Een passagierstrein was zojuist het station Schagen binnengereden en stond op het punt van vertrek richting Den Helder toen door twee Engelse jagers een aanval werd ingezet op de locomotief. 'Deze toestellen vlogen eerst laag over, zoals bij een sweeping gebruikelijk was, daarna 'kwamen de toestellen nogmaals overvliegen en vuurden met boordmi- trailleurs. Even later kwam een aanval lend vliegtuig plotseling heel laag van uit het zuiden over de 'verder gelegen loods en begon boven het open terrein te vuren. Het was een oorverdovend lawaai en lege kogelhulzen kletterden overal heen. De personentrein werd[getrof fen met als gevolg een kapotte locomo tief en vele gewonden. Een 'afzwaaier', ofwel een verdwaalde kogel, kwam in de munitietrein terecht, hetgeen een geweldige ontploffing teweegbracht. De jagers openden toen hun aanvallen op deze trein met als gevolg dat er ver schillende ontploffingen en branden ontstonden. De grootste explosie kwam toen de munitiewagen de lucht in vloog. Brokstukken van wagons vlogen over het stationsgebouw heen, talrijke huizen aan de Stationsweg werden zwaar bescha digd .en elders braken grote branden uit. Een wiel van een wagon kwam door de grote luchtdruk op de Markt terecht en op de plaats waar de wagon had gestaan, was een groot, diep, gapend gat. Later die dag kwamen er zo af én toe nog Engelse vliegtuigen over om te zien hoe de zaken erbij lagen en waarschijn lijk ook om van deze rampplek foto's te maken. Er was geen treinverkeer meer mogelijk in deze omgeving. Dat kwam overigens goed uit, wantspoedig na de luchtlandingen die in de omgeving van Arnhem waren uitgevoerd, opera tie' Market-Garden', werd er een alge hele spoorwegstaking afgekondigd. Na het werk wachtte het drukke verenigingsleven 'Willem Dekker had zich met hart en ziel verpand aan het werk bij de spoor wegen. Dat hield niet in dat hij werk

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2005 | | pagina 19