Willem Roggeveen en zijn gezin R.J.M. van de Pol In het Sehager Weekblad heeft u ongetwijf eld gelezen over het schilderij dat door een schenking in het bezit gekomen is van de gemeente Schagen. Een nazaat van Willem Roggeveen, burgemeester van Schagen in 1809, was de eigenaar. Gezien de geringe belangstelling van de familie Roggeveen voor hun afstamming leek hem dat dit oude familiestuk in Schagen het meest op zijn plaats zou zijn. Het schilderij, dat in slechte staat is, zal mogelijk gerestaureerd worden. Of dit financieel haalbaar is zal nog nader worden bekeken. In elk geval is door de gemeente toegezegd, dat het schilderij, dat 56 bij 42 cm meet in dusdanige staat te houden dat het in ieder geval niet in kwaliteit zal achteruitgaan. De afbeelding We kijken in de (woon)kamer van de familie Roggeveen in hun woning naast de grutterij aan de Lagezijde van het Noord. Aan de tafel voor de haard zit ten Willem Roggeveen en zijn vrouw Antje de Graaf met tussen hun in de oud ste zoon Leendert. Links van Willem zit hun tweede zoon Dirk en rechts van zijn moeder staat de jongste zoon Arien. Voor deze gelegenheid hebben ze hun beste kleren aangetrokken. De oud ste mannen stijf in een donker pak met hoed op. De jongste zoon is frivoler gekleed en moeder draagt haar mooi ste kap. Hun religieuze overtuiging, ze waren doopsgezind, liet veel uitbundig heid niet toe: soberheid was het motto. Alhoewel; niet alle tekenen van wel vaart zijn geschuwd. De mooie kap van Antje en de fraaie gesp op de schoen van Willem zijn duidelijk zichtbaar. Vader Willem .vermoedelijk streng in de leer, legt zijn linker hand op een open geslagen boek, hoogstwaarschijnlijk de bijbel. Zoon Leendert is zo te zien schrijver of boekhouder. Voor hem ligt een boek of schrift, in zijn rechterhand 8 heeft hij een ganzenveer en in zijn lin kerhand een vaatje met droog zand om de overtollige inkt op te nemen. Dirk is muzikaal gezien de fluit die hij vast houdt en Arien leest graag, of draagt hij voor? Moeder Antje heeft een beurs in haar handen. Zou zij over de centen gaan? Op tafel staan mogelijk een kopje en een inktstel en aan de muur hangen ver schillende schilderijen waarvan de voor stelling onmogelijk is vast te stellen. Wie is de schilder Op de beschikbare foto is geen signatuur te ontdekken. Het schilderij is ongesig neerd of de signatuur is verloren gegaan door de beschadigingen. Mogelijk wordt er nog iets ontdekt bij het restauratieon derzoek. Het is echter niet onmogelijk dat het werk geschilderd is door Cornelis Bok. Hij was voor zover wij weten, de enige in Schagen met schilder ervaring. Dit was ongetwijfeld bekend in Schagen. In 1808 had hij zijn bekende aquarel van de Sehager lammerenmarkt gemaakt en menigeen zal hem toen bezig gezien hebben. Rond 1809 verdiende hij de kost met het doen van allerlei klusjes. Omdat hij zijn jonge gezin, hij had inmiddels twee kinderen, met zijn geringe inko men niet kon onderhouden vroeg hij om ondersteuning. Mogelijk is hij toen gevraagd om het gezin Roggeveen te schilderen. Bekend is dat de familie Roggeveen meerdere aquarellen door Bok heeft laten maken. In de zelfde tijd is hij door het gemeentebestuur aangesteld als onbezoldigd cipier met het recht om gratis in de oostelijke toren te wonen. Wie was Willem Roggeveen Na het overlijden van haar man Ari Roggeveen in Bleiswijk waar zij woon den, komt Maertje Jans Zevenhuijsen met een paar kinderen naar Schagen. Haar oudste zoon Leendert (1696 - 1789), koopt op 27 februari 1731 een 'gorterije' bestaande uiteen huis, erf, schuur en een door een paard aange-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 2005 | | pagina 11