Verslagen van de werkgroepen De Kakelepost Door de grote inzet van een aantal bestuurs- en andere leden is de Kakele post wederom 5 keer verschenen. en Braderie Schagen Op 2 augustus heeft de Historische Vereniging ace de présence gegeven op de braderie in Schagen. Hierbij dank aan de O.V.S. Manifestatie Muggenburg De Historische Vereniging was aanwezig op de manifestatie ter gelegenheid van het 10 jarig bestaan van de wijk Muggenburg. Deze werd gehouden in de Spartahal op 24 en 25 september. Wij deden dit samen met de archeologi sche werkgroep. Genealogische dag Op zaterdag 1 oktober werd er een genealogische dag georganiseerd in de N-H kerk aan de Markt te Schagen. Avonden voor de leden. 3 maart: Archeologie rond Schagen door A. Grijsen. 14 april: Film van Daan Pool 1 december: De Duits-Nederlandse bierbrouwers familie Witt uit Alkmaar door de hr. J. Kaldenbach. Werkgroep Heerlijkheid Schagen Kontaktpersoort: F. Timmer Doornenhof 21 1741 ZE Schagen 02240-15261 Hoopvolle ontwikkelingen. In het vorige jaarverslag konden we U melden dat bij het gemeentebestuur een plan tot opwaardering van het kasteelterrein was ingediend. Dat plan is goed ontvangen. De gemeente heeft geld beschikbaar gesteld voor een informatiebord bij het kasteelterrein en "fel groen licht" gegeven om de verdere mogelijkheden tot opwaardering van het kasteelterrein te onderzoeken. Intussen is al een brede 'initiatiefgroep' gevormd die de historische en toe ristische mogelijkheden gaat onderzoeken, maar daarnaast ook exploitatie mogelijkheden, fondswerving e.d. zal bezien. In het kader van bovengenoemde ontwikkelingen zal er op niet al te lange termijn een handzame, leesbare en lezenswaardige, goedkope brochure over het kasteel en de geschiedenis van Schagen moeten verschijnen. Ondertussen gaat het archiefonderzoek naar heerlijkheid en kasteel van Schagen door. Stukje bij beetje komen de feiten boven tafel, waarbij ook allerlei nooit vermoede, interessante zaken aan het licht komen. En aangezien de heerlijkheid Schagen de laatste 200 jaar eigendom was van in de Belgische Ardennen wonende edelen, bevinden zich ook daar archiefstukken en schilderijen. Een aantal schilderijen die in het kasteel hebben gehangen is daar inmiddels gelokaliseerd.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1995 | | pagina 7