Van de voorzitter «in 1 Op de ledenvergadering in april sluiten we ons verenigingsjaar 1994 af. Het bestuur legt daar zijn verantwoording af tegenover de leden over het gevoerde beleid. Wat 1994 betreft kunnen we terugzien op een zeer goed verenigingsjaar met veel activiteiten. Ik wil vanaf deze plaats alle bestuursleden en medewerkers bedanken voor hun inzet. Zoals u in het verslag van de penningmeester kunt lezen, staan we er financieel redelijk voor. Het eigen gebouw zal de komende jaren wel wat kosten. We krijgen te maken met onderhoud. Het dak moet nieuwe afvoerpijpen krijgen voor afvoer van het hemelwater. Enige ruiten moeten vervangen worden door plaatmateriaal in verband met vernielingen. De buitenkant willen we een nieuw kleurtje geven. Als dat allemaal gebeurt is, kunnen we er hopelijk weer enige jaren tegen. Om de kosten te drukken is het de bedoeling dat we alles zelf doen. Enige vrijwilligers kunnen we best gebruiken. U kunt zich opgeven bij het bestuurslid F. Timmer. Het gebouw is voortaan een middag in de week open voor onze leden, die dan dc aanwezige lectuur kunnen inzien of gewoon een historische babbel kunnen maken. Tot ziens op de jaarvergadering. Henk Hulshof

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1995 | | pagina 3