Waterschapsgeschiedenis in beeld een prachtige tentoonstelling en een paar boeken Waterschappen hebben iets met landmeters en kaarten. Vanouds al. Of het nu ging om waterwegen, ringsloten, polders of peilingen van havens, altijd werd er door landmeters gemeten en heel vaak werden de resultaten vastgelegd in vaak schitterend uitgevoerde kaarten. Het Hoogheemraadschap van Uitwaterende Sluizen in Hollands Noorderkwartier viert dit jaar haar 450-jarig jubileum. Ter gelegenheid hiervan herbergt het Stedelijk Museum te Alkmaar, Doelenstraat 3, tot 31 juli a.s. een unieke collectie landmeterskaarten uit de 16e en 17e eeuw. Een deel van de kaarten is nog nooit eerder tentoongesteld. Gezamenlijk vertellen de kaarten het verhaal van de uit watering van overtollig water en de inpoldering van de meren in het Noorderkwartier en alle problemen die daar aan vastzaten. Bovendien geeft de tentoonstelling een goed beeld van de werkwijze van de toenmalige landme ters De tentoonstelling wordt begeleid door een zeer informa tief diaklankbeeld en een schitterend uitgevoerde cata logus Bovendien zullen in de loop van dit jaar nog een tweetal boeken, gemaakt in opdracht van Uitwaterende Sluizen, het licht zien: kaart van de Beemster en omgeving in 1607 getekend door Pieter Cornet isz. Cort, landmeter te Alkmaar. O

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1994 | | pagina 4