De Kakelepost in 1994 m Schagen heeft in het centrum een paar mooie oude boer derijen staan. Laten we hopen dat deze laatste boerde rijen er nog lang mogen blijven. Er zijn er al zoveel gesloopt voor de diverse uitbreidingsplannen. Aan de Loet staat een zeer bijzondere boerderijwaar we nog steeds niet goed van weten of hij indertijd bij het slot gehoord heeft. Deze boerderij is thans als "Museumboerderij Vreeburg" in gebruik; dit museum is tedege een bezoek waard. Ik hoop dat velen van u er eens naar toe gaan, en wie weet bent u dit seizoen de 10.000e bezoeker! Op de laatste oproep in "De Kakelepost voor de vacante functie van secretaris heeft gelukkig toch een van onze leden zich aangemeld. De heer J. van Beusekom is bereid gevonden om deze fun ctie op zich te nemen. Hij neemt vanaf heden het secre tariaat waar en kan dan op de volgende jaargadering worden gekozen. Ik heet hem welkom in het bestuur en hoop op een vruchtbare samenwerking binnen het bestuur. Voor het bestuur en de leden is er nog genoeg te doen in Schagen; op het historisch erfgoed wat we nu nog hebben, kunnen we niet zuinig genoeg zijn. Het lid, de heer R. Mandemaker heeft een door hem ge maakt aquarel van het Schager slot geschonken aan de vereniging, vanaf deze plaats nogmaals onze hartelijke dank daarvoor. Voor de leden die de komende weken op vakantie gaan, hoop ik dat nu eindelijk de zomer gaar beginnen. Ik wens u allen een prettige vakantie en tot ziens op de volgen de bijeenkomsten. In verband met de Historische/genealogische dag op 1 ok tober in de N.H. kerk aan de Markt zoekt de redactie voor het septembernummer artikelen die beide onderwerpen behandelen. Heeft u een nog niet gepubliceerde stamboom of andere gegevens over personen die in Schagen en omge ving geleefd hebben neem dan contact op met de redactie. In verband met de voorbereidingstijd dienen de artikelen binnen te zijn voor 15 augustus. Het laatste nummer van De Kakelepost zal in december verschijnen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1994 | | pagina 3