"De Kakelepost" ilfeffir Historische Vereniging Schagen en Omstreken ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het onderzoek naar de geschiedenis van Schagen en omgeving, alsmede het verspreiden van de alzo te verwerven en reeds verworven kennis van die geschiedeniseen en ander in de ruimste zin genomen. Tot het doel van de vereniging behoort mede het zorgdragen voor het be houd van historisch waardevolle objecten in Schagen en omgeving. BESTUUR Voorzitter: H. Hulshof Vice voorzitter: F. Timmer Secretaris J. van Beusekom 2e Secretaris M.G. Pigge Notulist W.G. Zwerus Penningmeester M.W.J. Gielens 2e Penningm. R.J.M. v.d. Pol Leden: J. Eichhorn A. Grijsen N.J. Grooff, A. Kapitein A. Pijper SECRETARIAAT Postbus 305, 1741 AH Schagen LEDENADMINISTRATIE M.W.J. Gielens Kerkstraat 57, 1738 BJ Waarland Tel. 02262 - 1755 VOORLICHTING Voorlichter: F. Timmer Doornehof 21, 1741 ZE Schagen. Tel. 02240 - 15261 Jaargang 9, nummer 3 juli 1994 Inhoud Van de voorzitter1 Waterschapsgeschiedenis in beeld..2 Historische/genealogische dag3 Bonenp lukken4 50 Jaar geleden5 So wij regters waren, of den regters adviseerden8 De R.K. Kinderuitzending in Schagen12 Het railvervoer rond Schagen16 Triktrak spelen op het Schager Slot19 DE KAKELEPOST Verenigingsblad, 5 nummers per jaar Redactie F. Timmer, hoofdredacteur M.J.W. Gielens M.G. Pigge R.J.M. v.d. Pol ISSN: 0928-6683 CONTRIBUTIE PER JAAR Leden 30-- Huisgenootleden: 10 Te betalen via: bankrekeningnummer 35.73.04.756 of postgirorekening nr. 62.55.741 t.n.v. De Historische Vereniging Schagen en Omstreken, Schagen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1994 | | pagina 2