9 Om misdadigers af te schrikken werden de lijfstraffen uiterst realistisch afgebeeld. Zij schrijven het volgende "Hetgeen wij niet gevoeglijk in onse andere missive nebben kunnen laten invloeien, meenen wij egter aan Jed te moeten mededeeien en sulks bestaat hier in Voor eerst, dat indien wij regters waren of den regter -n judice adviseerden, wij dan van oordeel soude sijn dat ce itaiiaan niet ievendiq behoort te worden gerabraakt, maar dat hij voorat op r.-i kruijs gelegt sijnde met een strop tot soverre toe behoort te worden geworgt dat hij geen gevoel meer hebbe van het rabraaken Zij begrijpen evenwel heel best dat het vonnis ook een eiement van wraak ten opzichte van het slachtoffer inhoudt en merken danook heei diplomatie op; "Maar dit begrijpen wij dat evenwel niet opzettelijk in het vonnis sou behoren te worden uitgedrukt terwijl in 't zelve naar onse gedagte alleen sou moeten worden geomitteert het woord ievendiq en vervolgens aan den scherpregter mondeling gesegt sou moeten worden dat hij den deunquant in voege voorsz vooraf sou moeten worgen."

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1994 | | pagina 11