So wij regters waren, of den regter adviseerden Burgers van Schagen reageren op de Crimineele Eijsch in een moordzaak in de Zijpe. Fred Timmer De misdaad is in de Zijpe gepleegd en daarom fungeert de dijkgraaf van deZijpe- en Hazepolder als eiser - zeg maar aanklager - voor de vierschaar. Zijn crimineele eijsch tegen het tweetal liegt er bepaald niet om: De Italiaan salgebragtworden ter plaatse daar men gewoon is wegens de vierschaar van de Zijpe en Hasepolder publique Crimineele Justitie te doen om aldaer op een kruijs gelegt... van onder op geraabraakt te worden en dat voorts des gevangens doode lichaam sal werden gestokt op een rad met het mes waarmede hy Claas Brederode gemoort heeft booven sijn hooft en alsoo overgelaten ten partijen fan de vogels en de injurie van de lugt Zijn handlanger, Hendrik Christoffel Ferdinand, zal gestraftwerden met het swaard dat er de doot na volgt, dat weijders des ged. geexecuteert lichaam sal worden begraven ter plaatse alwaar men alhier gewoon is zodanige geexecuteerde lichamen te begraven." Voor beiden geldt de opmerking alles met condemnatie in de kosten van Justitie met de gevolgen en aankleven van dien. wat zoveel betekent als dat hun bezittingen verbeurd verklaard worden. Het oud - rechterlijk en weeskamerarchief Schagen, waarin deze "Crimineele Eijsch en straf van twee misdadigers 1782 min of meer bij toeval bewaard is gebleven, meldt zowel eis als uiteindelijk vonnis uiterst koel en zakelijk in nog geen drie kantjes handschrift. Toch moet deze zaak de gemoederen in deze omgeving flink bezig nebben genouden. De secretaris van Schagen, de heer Barsingerhorn. vindt het namelijk de moeite waard om. behalve dit officiële stuk, ook een brief te bewaren van twee Schagenaars, waarin zij reageren op de crimineele eijsch in deze zaak.De brief blijkt een nadere uitleg te zijn van een al eerder verzonden schrijven. 8 Begin 1782 wordt in de Zijpe Claas Brederode vermoord. Het motief is roof. Als dader wordt Anthonio Serzano, nader aangeduid als Anthonio Marina Colege, ook wel de Italiaan genoemd, gepakt. Anthonio Serzano is 23 of 24 jaar oud. Hij blijkt een metgezel in het kwaad te hebben gehad in de persoon van Hendrik Christoffel Ferdinand, oud 27 of 28 jaar. Delaatste zou Claas Brederode als slachtoffer genoemd hebben en de Italiaan bovendien tot zijn gruwelijke daad hebben aangezet.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1994 | | pagina 10