"De Kakelepost" Historische Vereniging Schagen en Omstreken ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het onderzoek naar de geschiedenis van Schagen en omgeving, alsmede het verspreiden van de alzo te verwerven en reeds verworven kennis van die geschiedenis, een en ander in de ruimste zin genomen. Tot het doel van de vereniging behoort mede het zorgdragen voor het be houd van historisch waardevolle objecten in Schagen en omgeving. BESTUUR Voorzitter: H. Hulshof Vice voorzitter: F. Timmer Secretaris G.M. Stet 2e Secretaris M.G. Pigge Notulist W.G. Zwerus Penningmeester M.W.J. Gielens 2e Penningm. R.J.M. v.d. Pol Leden: J. Eichhorn A. Grijsen N.J. Grooff, A. Kapitein A. Pijper Jaargang 8, nummer 5 december 1993 Inhoud Van de voorzitter1 Storm over Schagen3 De krant over de storm6 De Kakelepost beoordeeld8 De omtrek van de gemeente Schagen.9 Landbouwonderwijs in Schagen12 't Verleden De Schoenmakersweg deel 418 SECRETARIAAT Postbus 305, 1741 AH Schagen LEDENADMINISTRATIE M.W.J. Gielens Kerkstraat 57, 1738 BJ Waarland Tel. 02262 - 1755 VOORLICHTING Voorlichter F. Timmer Doornehof 21, 1741 ZE Schagen. Tel. 02240 - 15261 DE KAKELEPOST Verenigingsblad, 5 nummers per jaar Redactie F. Timmer, hoofdredacteur M.J.W. Gielens M.G. Pigge R.J.M. v.d. Pol ISSN: 0928-6683 CONTRIBUTIE PER JAAR Leden 30,-- Huisgenootleden: 10, Te betalen via: bankrekeningnummer 35.73.04.756 of postgirorekening nr. 62.55.741 t.n.v. De Historische Vereniging Schagen en Omstreken, Schagen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1993 | | pagina 1