Historische Vereniging Schagen en Omstreken - Z W A JS E N. WAARSCHUWING ««ncninrfr dr Ingevolge hel Hegleinent op liet hou den vmi/wonen, in de Provincie Noonl- llnllnndgenrresleerd hij Koninklijk besluit vnn den 2J Augustus 1817 L' V', worden nllc Zwnncnlioiidcrs in de de inende S O II A G FIV opgeroepenoin aangifte te komen doen vnn dc /wonen, welke zij op den Kersten dezer in lïigcn- doui heznleuen om dnnrvnn nnn nis Ontvanger vnn hel nlgenieeii nrmbe- stuur het nrmengeld n 150 s oor ieder Iinnr 'Annnen te het alen, voor of op den «ïerslcn Fchrunrij nnnstnnnde, op ver beurte vnn Awnncn. Hpn S JnnnnrjJ IM />p ll„rArm».fcr De Kakelepost Jaargang 8, nummer 4 oktober 1993

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1993 | | pagina 1