WANGEDRAG IN HET GESTICHT VAN BARSINGERHORN Jan Eichhorn Marjorie Pigge In dit artikel gaan wij in op het verloop onder de weesvaders en weesmoeders in het gesticht of wees- en armenhuis in Barsingerhorn en meer in het bijzonder op het wangedrag van de weesvaders aldaar tussen 1860 en 1900. De gegevens hebben wij ontleend aan het archief van het Algemeen Bur gerlijk Armbestuur (AABA) en het archief van het Weezen- armbestuur (AWAB) van Barsingerhorn. Deze beide archie ven bevinden zich in het archief van de voormalige ge meente Barsingerhorn. In het wees- en armenhuis werden eenloopende behoeftige personen, hetzij gebrekkigen of ouden van dagen verpleegd. Het gesticht werd beheerd door het Algemeen Burgerlijk Armbestuur van Barsingerhorn, maar er werden sedert on heuglijke jaren tegen betaling van de verpleegkosten ook be hoeftige wezen opgenomen die ten laste van het Weezen- armbestuur kwamen. (AABA, Notulenboek 1866-1875, 4 mei 1875) Er werd over het algemeen goed gezorgd voor de bewoners van het gesticht, maar er was toch ook vrij vaak sprake van wangedrag door de weesvaders. Mede daardoor was het ver loop onder de weesvaders en weesmoeders van het gesticht groot. Regelmatig werden weesvaders verdacht van onzede lijk gedrag en soms werden zij op grond van hun zedelijk ge drag zelfs ontslagen. 7 Omdat de behuizing nogal klein was kwamen de mannen 's morgens al zeer vroeg, lekker warm en gezellig, bij van Diepen achter de koeien zitten. Vlakbij de boerderij, op het terrein van de gemeente, stond de betonmolen voor het maken van de bunker en er stond een asfaltmolen voor het aanleggen van de wegen. Toen de oorlog nog maar net afgelopen was vervoegde zich een man bij van Diepen die zei in opdracht van de één of andere instantie te komen om het dak van de bunker te slopen, de pannen en het hout zijn met de noorderzon vertrokken! Nel Dekker en Cees Kuijper

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1992 | | pagina 9