't üfrleèett Lagedijkerweg 1 (later 14) 4, Toen ik in het voorjaar in kontakt kwam met mevrouw E. Verver-van Diepen om te informeren naar oude foto's van Schagen, kregen we het over de boerderij op de Lagedijk waar zij geboren was. En toen er bij een ge zellig kopje koffie bij haar thuis foto's op tafel kwamen van de boerderijkwam bij mij het idee op om voor de Kakelepost een paar stukjes te maken van panden die er niet meer zijn zoals het geboortehuis van mevrouw Verver. Als je eenmaal een idee hebt blijkt dat vaak veel omvangrijker te zijn dan men in eerste instantie denkt. Want er zijn nog al wat gebouwen in Schagen ver dwenen of panden die hun oorspronkelijke functie hebben verloren. Omdat het opzoeken van feiten en het bezoeken van mensen veel werk is heb ik Cees Kuyper bereid gevon den om het werk samen te doen, Cees is een zoon van Heertje Kuyper van de Tolke. Over de Tolke hoort U ook meer net als over de Schoen- makersweg en zijn bewoners Wij hopen dat de lezer er veel plezier aan beleeft. Nel Dekker. Op de Lagedijk liet Gerrit Janszoon Blaauboer uit Schagen rond 1869 een boerderij bouwen die hij in 1871 verkocht aan Teunis Bakker en Teunis Bakker Gzn de laat ste woonde in Paterson in Noord Amerika en was daar electricien. Deze verkochten de boerderij in 1919 aan Pieter Steen uit de Zijpe. Pieter Steen liet de Boerderij in 1920 geheel verbouwen maar had er niet lang plezier van want de volgende eige naar was Maartje Kuiper weduwe van Simon Pluister en in 1921 was Jan Grin de eigenaar van de boerderij. In 1922 ging Piet (Petrus) van Diepen geboren 30-12-1897 te Hensbroek en overleden 24-12-1966 te Den Helder trou wen met Aafje Portegies geboren 11-12- 1898 te Wester Blokker en overleden op 1 mei 1980 te Schagen, ze kregen drie kinderen, Emmie, Tiny, Jan. De boerderij van Grin op de Lagedijk werd in 1922 gekocht. Het was een kleine Noordhollandse stolp die door een vorige eigenaar zo was verbouwd dat er geen koeien meer in de stolp kwamen te staan Van Diepen liet een grotere stolp achter de boerderij bouwen waar twee rijen koeien haaks op elkaar konden staan en een flinke berg voor hooi en daarnaast kwam een kleine stal voor jong vee. Het werd een 3/4 stal want het laatse deel, de dars, werd voorlopig weggelaten, om later wellicht aan te bouwen. Het werd met hout dicht getimmerd, met een flink luik voor het opjagen van het hooi. Het aanbouwen is pas gebeurd in 1959 toen zoon Jan in het bedrijf meewerkte. Tussen woonstolp en stal was een flink pad, breed genoeg om met paard en wagen, en later met trekker en auto er tussendoor te rijden.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1992 | | pagina 6