Van de voorzitter 1 Op de ledenvergadering van 17 oktober 1992 ben ik door de aanwezige leden gekozen als voorzitter van onze ver eniging. Voor degenen die mij niet kennen enige informatie. Ik ben 53 jaar en woon vanaf 1945 in Schagen. Er is ont zettend veel veranderd in Schagen, een deel daarvan heb ik bewust meegemaakt. Ik ben opgegroeid in het Heerenbosch, het huis van mijn ouders stond in de Lauriestraat nummer E25. Deze huizen zijn in de dertiger jaren gebouwd en waren de eerste huizen van de woningbouwvereniging, die voorzien waren van "electrisch"gas en water. De toenmalige bestuurders van de woningbouwvereniging, o.a. de heren Helder en Woudenberg, hebben indertijd veel werk moeten verzetten om dit voor elkaar te krijgen. Tegenover ons huis was alleen grasland en je keek zo richting Muggenburg. In de winter was tegenover ons huis een grote ijsbaan, waar de heren Cor Breed en Ben v.d. Hoven Sr. de scepter zwaaiden. Door de vele veranderingen in Schagen kreeg ik jaren ge leden het idee om ansichtkaarten van Schagen te gaan verzamelen. Mijn belangstelling naar het hoe en wat van Schagen werd steeds groter, vandaar dat ik indertijd lid geworden ben van de Historische Vereniging Schagen e.o.. Ik ben dus de heer J.P. Blaauw als voorzitter opgevolgd. Vanaf deze plaats wil ik hem en mevr. N. Dekker-Loer bedanken voor alles wat zij de afgelopen vijf jaar voor de vereniging hebben gedaan. Nu ik weer bij het heden ben aangeland, mag ik de huis vesting van onze vereniging niet vergeten. Zoals u in de plaatselijke krant heeft kunnen lezen, is het bestuur daar hard mee bezig. Het betreft een tweelokalig school- gebouwtje achter de Nico Tinbergenschoolwat wij graag van de gemeente willen kopen. De vraagprijs van de gemeente is de taxatiewaarde van het gebouwtje. Dit is natuurlijk voor onze vereniging niet haalbaar. Het be stuur heeft een tegenbod gedaan van 1,--. De vereniging is toch van onschatbare waarde als het om de archeologie en historie van Schagen gaat. Bovendien kunnen we meehelpen en zorgdragen voor het behoud van historisch waardevolle objecten in Schagen en omgeving. Dit mag toch beloond worden door het gemeentebestuur door ons aan een betaalbare huisvesting te helpen. Henk Hulshof

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1992 | | pagina 3