"De Kakelepost" Historische Vereniging Schagen en Omstrehen ARTIKEL 2 VAN DE STATUTEN De vereniging stelt zich ten doel het bevorderen van het onderzoek naar de geschiedenis van Schagen en omgeving, alsmede het verspreiden van de alzo te verwerven en reeds verworven kennis van die geschiedenis, een en ander in de ruimste zin genomen. Tot het doel van de vereniging behoort mede het zorgdragen voor het be houd van historisch waardevolle objecten in Schagen en omgeving. BESTUUR Voorzitter Vice voorzitter Secretaris 2e Secretaris Notulist Penningmeester 2e Penningm. Leden: H. Hulshof F. Timmer G.H. Stet M.G. Pigge W.G. Zwerus M.W.J. Gielens R.J.M. v.d. Pol J. Eichhorn A. Grijsen N.J. Grooff, A. Kapitein A. Pijper Jaargang 7nummer 2 februari 1992 INHOUD Van de voorzitter1 Verslag van de jaarvergadering 2 Verleden: Lagedijkerweg 14 Wangedrag in het gesticht van Barsingerhorn7 Op poene van swaarder straffe...12 Het Duitse werkkamp voor Joden in t Zand14 Schagen honderd jaar geleden.17 Geboorten in Schagen 1813-182219 SECRETARIAAT Postbus 305, 1741 AH Schagen LEDENADMINISTRATIE M.W.J. Gielens Kerkstraat 57, 1738 BJ Waarland Tel. 02262 - 1755 VOORLICHTING Voorlichter F. Timmer Doornehof 21, 1741 ZE Schagen. Tel. 02240 - 15261 DE KAKELEPOST Verenigingsblad, 5 nummers per jaar Redactie F. Timmer, hoofdredacteur M.J.W. Gielens M.G. Pigge R.J.M. v.d. Pol Typewerk Auteurs, I. Kapitein CONTRIBUTIE PER JAAR Leden 30,-- Huisgenootleden10, Te betalen via: bankrekeningnummer 35.73.04.756 of postgirorekening nr. 62.55.741 t.n.v. De Historische Vereniging Schagen en Omstreken, Schagen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1992 | | pagina 2