1 Koloniale TDaten Comestibles, Koffie en Zfiee Jb. Klos Pzn. .Scfiagen 3 pCt. Korting 2 2 Voornamen. De jongens kregen in deze periode voornamen waarvan de tien meest voorkomende, zie figuur 4, de zelfde zijn als die mannen in 1811, zoals gepubliceerd in de Kakelepost van april 1987. Al enkele eeuwen werden de meeste jongens Jan, Pieter, Cornelis of Adriaan (Ariën) genoemd, zoals te zien in de Figuur 5 grafiek van de voornamen van de dopelingen in het begin maest voorkomende van de 17e eeuw, figuur 5. jongensnamen in het begin van De voornaam Guert (Geurt) die in de 17e eeuw aan 4% van de negentiende eeuw vergeleken de jongens werd gegeven is in de 19e eeuw in onbruik die in de zeventiende geraakt. eeuw. Toptien van jongensnamen, periode 1813 t m 182? Gerat Willem Kl*»s lacob Dirk Procenten van het totaal (309) Voornamen gereformeerde dopelingen jongens. 1630 t.m. 1639 Thijs 1 Willem 1 Gerrtt L Guert X Claea 1 Jaoob L Dirck Adriaen i Jan L- Pieter 1 4 t'0 15 70 75 Percentage van het totaal (191) Bij de meisjes valt het op dat het gebruik van de voor naam Trijn, ±23% in de 17e eeuw, in de vorige eeuw ge halveerd is. Maritjen werd Maartje, Alijt werd Aaltje en Geertje kwam in de plaats van Griet zoals te zien is in de laatste twee grafieken. Figuur 6 De tien meest voorkomende meisjesnamen in het begin van de negentiende eeuw verge leken met die in de zevent iende eeuw. Toptien van meisjesnamen, periode 1813 tm. 182? Procenten van het totaal (313) Ujabeth Aecht Jannetje Alijt Dieuwer Griet" Anna Neel Maritjen Trijn" Voornamen gereformeerde dopelingen meisjes, 1630 t.m 1639 Percentage van het totaal (201) R.J.M. van de Pol Advertentie uit: "Schagen en omgeving met den Langendijk" door U.G. Dor hout Amsterdam, 1925

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1992 | | pagina 24