Geboorten in Schagen 1813 -1822 branden 19 In de loop van het jaar werden door de daarmee belaste keurmeester twaalf runderen bestemd om te worden geslacht. Het vlees werd voor men selijk gebruik afgekeurd. Schagen werd in 1892 geteisterd door vier branden. Een boerenwoning aan het gehucht de Miede, een burgerhuisje aan het gehucht de Nes, een berg plaats voor brandstoffen aan de Laan en een schuur tot berging van hooi en stro (de twee laatste percelen lagen in de kom van de gemeente) gingen in vlammen op. Andere rampen vonden niet plaats. Bron: Uitvoerig en beredeneerd verslag van den toestand der gemeente Schagen over het jaar 1892. Gemeente-archief Schagen. jêf helder tot 11 uur (±1895) Het zal u bekend zijn uit vorige aankondigingen in de Kakelepost dat de werkgroep genealogie begonnen is met de bewerking van de acten van de Burgelijke Stand van de gemeente Schagen. Het werk is nu zover gevorderd dat binnenkort de samen vatting van de geboorteactenover de periode 1811 t.m. 1822, zal verschijnen. De namen van de in die periode geborenen zijn alfabetisch gerangschikt op familienaam met daarachter de gegevens van de ouders, het geboorte adres, de geboortedatum en het nummer van de acte. Omdat alle gevens in de computer zijn ingevoerd kan er op eenvoudige wijze algemene informatie over de Schager bevolking uit bovengenoemd overzicht gehaald worden zoals die in het navolgende artikel. Uit de geboorteacten van Schagen over de periode 1813-1822. De BS acten zijn samengebundeld over perioden van 10 jaar te beginnen in 1813. In de jaren 1811 en 1812 werd er nog geexperimenteerd met de juiste vorm en zijn de gegevens lang niet volledig. De eerste geboorteacte in het gemeente archief van Schagen dateert van 14 januari 1812.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1992 | | pagina 21