15 Het "Ausweiss" van de heer L. de Beesemer. Het kamp In 1943 werd in het plaatsje 't Zand, een dorp niet ver van Schagen, een werkkamp gebouwd dat bestemd was voor Joodse mannen die gemengd gehuwd waren, dwz de man was Joods en de vrouw (vaak) christen. Deze mannen werden opgeroepen om zich in het kamp te melden en moesten o.a. aan de kust werkzaamheden verrichten zoals het bouwen van bunkers voor de Duitsers, het zetten van palen waar op mijnen werden bevestigd, het graven van tankgrachten etc Het kamp was destijds gelegen langs de oude Rijksweg naar Den Helder en bestond uit een aantal houten barak ken die op palen zo'n 20 cm boven de grond stonden. Aan de zijkanten waren ramen en de daken waren van bituum. De inrichting van de barakken bestond uit houten kribben met in het midden grote tafels om aan te zitten, bijv. om aan te eten. Er was geen prikkeldraadhek doch wel bewaking die eerst bestond uit Duitse militairen van de Wehrmacht en later uit Russische militairen in Duitse dienst die bij de bevolking bekend stonden onder de naam "Mongolen" van wege hun uiterlijk. De bewoners van het kamp waren betrekkelijk vrij in hun doen en laten. Er waren overdag wel vaste werkuren doch men kreeg betaald voor zijn arbeid, 's Avonds mochten de bewoners op bezoek gaan bij mensen in 't Zand en omge ving en in het weekend mochten de vrouwen en kinderen op bezoek komen; ook mocht men voedselpakketten ontvangen. 'id* De werkzaamheden aan de kust werden ondermeer gecoördi- T0T neerd door een bouwfirma uit Bergen (NH) DIENSTEN" Het bezoek kwam destijds vaak aan op het toen nog in gebruik zijnde station van Oudesluis, dat later opgehe ven is, en ging dan, lopend of per boerenkar, naar het kamp Er hebben ook Joodse leden van het concertgebouworkest gezeten. Deze musici oefenden vaak bij mensen in t Zand thuis of in het café aan de oude Rijksweg dat toen nog van de familie Kreijger was. Soms werden in dit café dan ook muziek- en/of cabaretavonden gegeven voor de mili tairen van de Duitse Wehrmacht waarbij de inwoners van 't Zand ook welkom waren. Volgens ooggetuigen van destijds kwamen deze voorstel lingen zeer professioneel over en waren ze zeer populair bij de bevolking. 'mtm oSu 51 85 MJF *SJE« j ■YOM m'nmWkU fRMtsuci PERSOONSBEWIJS w-i >h «y tM i t km XigtlS H W= tlf/A feij •jM' s'-sfss tl- fssi--:*4 «s nr- *s£»s«s m kfems SÏ si? «sOtSBSfw jssysöftift, sis»» *>«5 ;«gsWjs feftïf farm F,Uts: WO*Of SEXt&AET

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1992 | | pagina 17