Het Duitse werkkamp voor joden in 't Zand (NH) 14 Ik werd van het bestaan van het kamp op de hoogte ge bracht door een zekere heer Beesemer uit Scha gen wiens vader Joods was en in het werkkamp had gezeten vanaf 23 april 1944 tot 13 mei 1944. De heer Beesemer bleek nog één van de weinige mensen te zijn die nog een tastbare herinnering aan het kamp had, namelijk een briefje waar op stond dat hij zich op 23 april 1944 moest melden op het CS in Amsterdam om vandaar te reizen naar Oudesluis om de eerder genoemde werkzaamheden te verrichten Amateroaa, 20 April 194 Ten behoeve van Uw plaatsing (begin* van de r^is) moot U op Zum Zweeke der Arbeitsaufnahrne (Reiscantritt) haben Sie aich am Zondag 23.4.44 it 13 den heer oL.Be630mergeb. 3.6.03 herrn /Naam Voornaam Beroep Woonplaat* Straat en NoA Name Vorname Beraf Wohnort Ötraaae Kr.Mijcrechtatraat 12 ha.^Aaa. AANWIJZING TOT HET VEB RICHTEN VAN DIENSTEN ingevolge de Verordening van den Rijkscommissaris voor het bezette Noderlandscho gebied, No. 26/1942 van 23-3-1942, door welke de Ver ordening No. 42/1941 betreffende de verpliohting tot het verrichten van diensten en de beperking vay het veranderen van dienstbetrek king werd gewijzigd. VERPPLICHTÜNGSBESCHEID auf Grund der Verordnung des Reichskommissars fürdie beeetzten NiederlAndischen Gebiete Nr. 26/1942 vom 23.3.1942, wodurch die Verordnung Nr. 42/1941 über die Dienstpflicht und die Be- schrftnkung des Arbeitsplatzwech- sei8 abgo&ndert worden int. uur IThr t»_ Atnatrördanr bij^ Centraal Station h> ix-i ie Perron, 3e kl« goreed voor hot vertrok onnwozig zijn. WHCfltkanier# reiaefertig einzufinden, t Deze aanwijzing tot het verrichten van diensten moet bij den Verpflichtungs bescheid Di« heim Arboitsnntritt Ihrem aanvang van het werk aan Uw nieuwen bedrijfsleider getoond worden neuen Betriebsführer vorzuzeigen und von Ihnen sorgfA.lt ig aufzu en door U zorgvuldig worden bewaard, bewahren. nyf/o. c Niet nakomen van deze aanwijzing wordt overeenkom^fjig art. 4 Die Nichtbefolgung dieaea Verpflichtungsbesc heides j*yd gernft»z - Par. 4 der Verordnung 42/1941 bestraft. U wordt hierdoor aangewezen tot het verrichten van diensten Sie werdon hiermit zur Dionstleistuog bei der bij do riinu, J. Slingerland t. Bergen b.H. Gewest Arbeidsbemiddeling Arbeitsamtsbezirk Allernaar arbeider nanwkmrrlgc omaohrtjTtng van het beroep' genan» Berafsbeielchnnng 1 van vom 23.4.44 13.3.44 zu den Ihnen bekanntgege benen Ar beits bed in- gongon vorpnichtot cgere 1 er» ueKena nieaebrejigej» MODEL No. 8 34736 - *44 - K 983 Z.O.Z. Uit de verhalen bleek dat er weliswaar betaald werd voor het werk doch dat de arbeidsomstandigheden verre van ideaal waren. Men moest bijvoorbeeld palen in het zand zetten, een stuk uit de waterlijn in het water, zonder beschermende kleding of laarzen. Dit had uiteraard nogal eens ziekte tot gevolg. Het loon zou ongeveer f 5,-- per dag zijn geweest en de voeding was ook niet al te best. Het materiaal werd met rijnaken bij de Kolksluis aange voerd, gelost en op wagens van het werkspoor geladen. Via een spoorlijntje van Rijkswaterstaat werd alles naar de kust gebracht Dat de mensen toch kwamen en bleven lag waarschijnlijk in het feit dat men in die tijd meer gehoorzaamde aan het gezag en bang was voor vrouw, kinderen en familie als men niet ging en er wellicht represailles zouden volgen Dvoor- on ecterzi jde vtn de "AANWIJZING TOT HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN"

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1992 | | pagina 16