Getekend Land Lezing 5 De bovenzaal van restaurant Igesz was maar nauwelijks groot genoeg om alle belang stellenden te bevatten. De aanwezigen hadden gelijk, dat zij gekomen waren. Op boeiende wijze vertelde Herman Lambooij, de schrij ver van Getekend Land, over de ontwikkelingen, die het landschap van het Hollands Noorderkwartier in de loop der eeuwen heeft ondergaan. Zijn verhaal was opgebouwd rondom de nieuwe recon structiekaart van Hollands Noorderkwartier in 1350, die onlangs is uitgekomen. Deze schitterende kaart, die on misbaar is bij het lezen van het boek, vervangt alle vo rige reconstructiekaarten en geeft een volledig nieuwe kijk op het meest noorde lijke deel van onze pro vincie. Het verhaal over het ontstaan van de nieuwe kaart werd toegelicht met dia's. Jaren denk— en puzzelwerk van velen zijn in deze kaart verwerkt. Stap voor stap werden de nieuwe gegevens, vaak aangedragen door ama teurs, verzameld en vei werkt De spreker ging ook nader in op een van de belangrijkste conclusies uit het onderzoek van de laatste jaren. Deze houdt in, dat West Neder land, tot in de elfde eeuw, bedekt was met een veenlaag. Deze veenlaag was hoog ge noeg om van de zee geen last te hebben, en daardoor goed bewoonbaar. Deze bewoning, zou er uiteindelijk mede toe bijdragen dat het land bijna weer onbewoonbaar werd. Een theorie, die in het boek uitgebreid wordt behandeld. Kortom, een boeiende lezing, die weer eens benadrukte in welke kwetsbare historische omgeving wij wonen en hoe voorzichtig wij moeten om gaan met dit erfgoed. Ruud van de Pol Herman JÊÊeuwe beelden van Hollands d^srfoorderkwartier

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1989 | | pagina 7