:im [ini batenrekening 19bb uitgaven oim tvangsten :groting i uitgaven ontvangst een 4 Kakelepost Saldo Kas f 121,00 Drukkosten f 2770,65 Saldo Bank f 271,75 Redactiekosten f 87, 10 Contributie f 5707, 50 Portokosten f 110,97 Verkoop f 132,35 Ledenadministratie f 577, 50 Rente f 9, 89 Secretariaat f 78,00 E nt reeheff i ng f 21,00 Lidmaatschap f 75,00 Vooruitbet Bestuurskosten f 115,50 contributie f 70, 50 Boeken en archief f 47, 50 Extra inkomsten f 110,OO Bijeenkomsten f 814,95 Werkgroepen f 383,25 Saldo bank f 1156,62 Saldo kas f 227, 45 f 6444,49 f 6444,49 Kakelepost Saldo Kas f 227, 45 Drukkosten f 3000,00 Saldo Bank f 1156,62 Redactiekosten f 100,00 Contributie f 5700OO Portokosten f 150,OO Verkoop f ÏOO.OO Ledenadministratie f 625,00 Rente f 10,00 Secretariaat f 200,OO Ent reeheffing f 35, 00 Lidmaatschap f 100,OO Bestuurskosten f 150,00 Boeken en archief f 200,00 Bijeenkomsten f 1000,00 Werkgroepen f 1000,00 Onvoorzien f 704,07 f 7229,07 f 7229,07 Uit bovenstaande gegevens kunt U afleiden, dat er geen reserve- potje wordt gecreeerd binnen de vereniging. De mening van het bestuur is, dat je met geringe inkomsten die je als vereniging hebt, de ruimte om te reserveren nog niet aanwezig is. De doel stelling is, dat er elk jaar met de inkomsten zoveel mogelijk activiteiten naar de leden toe moeten plaatsvinden. Dit bete kent, dat er in de begroting grotere bedragen zijn opgenomen voor de uitgaven van de Kakelepost en bijeenkomsten. M. Gielens

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1989 | | pagina 6