3 BESTUURSMUTATIES Elk «jaar op de «jaarvergadering is het gehele bestuur aftre dend en evt. herkiesbaar. Het dageli«jks bestuur wordt in functie gekozen door de leden op de «jaarvergadering. Aftredend als Voorzitter: Aftredend als Secretaris: DHR. H.C. VAN DER WAL, herkiesbaar. MEVR. C. A. VAN ZIJTVELD, niet herkiesbaar wegens fami lie omstandigheden. Aftredend als Penningmeester: DHR. M.GIELENS, herkiesbaar. Aftredend en niet herkiesbaarDE HEREN F. DIEDERIK EN G.ROT. Aft redend en herkiesbaar: MEVR. N. DEKKER en de HEREN A. KAPITEIN, F. TIMMER, A. PIJPER R. VAN DE POL, J.BLAAUW en J. DE JONG. Kandidaatstelli ng. Het bestuur stelt kandidaat: Als Voorzitter: Als Secretaris: Als Penningmeester: DHR. H.C. VAN DER WAL, DHR. A. GRIJSEN, DHR. M. GIELENS. Het bestuur kan enige aanvulling gebruiken. Enthousiaste kandidaten, kunnen zich tot de aanvang van de «jaarvergade ring, aanmelden bij het bestuur. Woensdag 15 maart organiseert de werkgroep archeologie en landschapsgeschiedenis een bijeenkomst over de projecten oude veldnamen en landschapspatronen in het buitengebied van de gemeente Schagen. Alle belangstellenden zijn welkom om 20.00 uur in het Trapman gebouw aan de Laan. CURSUS PALEOGRAFIE. In maart start er weer een beginnerscursus paleografie. Inlichtingen en opgave bij W. G. Zwerus Fuut 14 Schagen telefoon 02240-13472 BOE KEN FOTO'S ENZOVOORT. De Historische Vereniging Schagen en Omstreken wil niet alleen onderzoeken en vastleggen, maar ook bewaren. Zij houdt zich daarom aanbevolen voor boeken, oude foto's, kranteknipsels en al die andere zaken die van plaatselijk of regionaal belang zijn - of kunnen worden en die bij U in een verloren hoekje op zolder liggen. Eén telefoontje naar de redaktie is voldoende.1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1989 | | pagina 5