JE' f&t v. 24 fV En «elfa^oiurd daarenboven ^É'JSaEiSfcfe-- rS r ,v W». N 'r-* -* *w. Ti J.-v - v, "n». "*V_ V IW- "2 j'HM^yy- -• - -' mochten wij uit dezen daad v.-'--./Y^ï T Deez^gtnweldaadj'dit leetytfu LJw v' Om voor't bedrijven/an eik i^aa#^-^ -. Intijds teéng te keer. n,; 'k'Mê 'v - >;-•" Hoe diep 'bedroefd het d.'in ook z$jr T Dan zon jjeez' ramp.de maatschappij i\* Tot zegemitnnnen vrezen. *BP .,- vj c -fTT.. Angastns 1894; 9*?.1 V 'VJ -v Vrï - Gedrukt eu verkrijgbaar bij Zwaan Zoon,

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1989 | | pagina 25