Bakker Schager 11 Jan Schager is geboren in de Zijpe in 1874 en was bakkers knecht in Den Helder. In 1902 trouwt hij daar met Geertje Rotgans, dochter van een Helderse visser. Schager en zijn vrouw verhuizen ech ter naar Schagen en kopen daar de bakkerij van Mantel op de Loet. De oven waarin het brood en de koek wordt gebakken, wordt gestookt met takkenbossen en turf. Het eerste knechtje dat bij Schager in dienst komt is Engel de Jong. Het brood wordt dagelijks met een hand wagen uitgevent; spoedbestel lingen worden per fiets met een mand weggebracht. Jan Schager krijgt op zijn 47ste kanker en sterft aan die ziekte. Als zijn vader sterft is Arie Schager nog maar 12 jaar, zijn zuster Lijda is 18. Hendrik de Zeeuw is in die jaren knecht Op 24 jarige leeftijd trouwt Arie en neemt de bakkerij van zijn moeder over. Moeder en Lijda gaan dan in Den Helder stilleven; tijdens het bombardement van die stad in de Tweede Wereldooi log verblijven zij tijdelijk in Schagen. In 1963 neemt Gert Jan Schager, Arie's zoon, het bedrijf van zijn vader over. Hij koopt het pand van Broertjes erbij en breidt de zaak belangrijk uit. Tot op de dag van van daag bakt hij nog steeds brood en koek. BAKKERS IN SCHAGEN VANAF CA 1900. OP DE LOET: Koemeester Pannekeet A. Schager, vroeger Mantel OP HET NOORD: Breebaart Jn. Schenk IN DE NIEUWSTRAAT: de Zeeuw de Rooijlater Rus, vroeger Wit OP DE H00GZIJDE: Banketbakkers: Rol en Roggeveen Broodbakkers: Beemster,later Bal k Van Stralen Bierman OP DE HOEP: Legui t IN DE REGENTENSTRAAT: Straat, later Dekker IN DE MOLENSTRAAT: Keet, later Jn. Bakker, werd later Bakker en Koster AAN DE DORPEN: Wi j n A. Kapitein

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1989 | | pagina 12