10 auteur L. Brant.s Buys dit huis-type op blz. 254—255. Een soortgelijk woninkje, evenwijdig aan de weg gele gen, vindt hij in Bergen aan de Loudelsweg, waar het smalend de "Wolkenkrabber" wordt genoemd. Nergens einders in ons land schijnt men zulke peuterkleine huisjes aan te treffen, en omdat ze zo parmantig ge bouwd zijn met een minimum aan materialen - vallen ze nog al op. De ruimte is opti maal benut en omvat: Een woonkamertje van 4 1/2 x 3 1/2 m. en een achterend, dat als keuken en entree wordt gebruikt. Het geheel wordt afgedekt door een zadeldak met een eenzijdige Jagewand. De beide langsgeveltjes zijn blind. Aan de zijde van de lagewand zijn in de woon kamer twee bedsteden onder gebracht met in het midden daarvan een diepe kast. Dat de muur aan de wegzijde van geen venster is voorzien, vindt wel zijn reden i ri het feit dat in de tijd van Napoleon belasting werd ge heven op uitzicht aan de straatzijde. Het is hier handig opgelost: Het venster bevindt zich in de voorgevel aan de oostkant. Men ovei ziet vanuit de woonkamer de weg in de lengterichting en profiteert bovendien van het eerste zonlicht in de morgen Aan de achterkant bevindt zich de deur en de waterput. En buiten, boven de sloot, stond het pleetje. De boven verdieping (oftewel de zolder) werd voor overtol lige spullen gebruikt en bij Fieterje Meurs zat daar in de zomer een kloek op de eierem te broeden, totdat de kuikens ui kwamen. Voor zover slootjes het erf afscheidden zijn die bij de hervei kaveling gedempt. Toen is ook het erf aanzienlijk ver groot. Ondanks; alle verande ringen staat het huisje nog steeds op de plek waar het zo'n 110 jaar geleden werd gebouwd Liesbeth Rohne, KIvan Scho neve1d In kunst geïnteresseerde leden wijs ik op het bestaan van de RIJKSMUSEUM KUNSTKRANT. Het is een uitgave van de educatieve afdeling van het Rijksmuseum en verschijnt zes maal per jaar tussen september en juni. Een abonnement kost slechts f 4. 75 per jaargang van zes nummers. Abonnee wordt U door overmaking van f 4.75 op postgiro 425180 tnv. Rijksmuseum, Amsterdam. Vermeld op de kaart Rijksmuseum kunstkrant 1988-1989. De krant wordt automatisch toegezonden aan het adres op de overschrijvingskaart v. d. W.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1989 | | pagina 11