T i r 20 SCHAGEN .,1) hcbl vijfendertig jaar uw beste krarhlrn crjrvrn op Burgemeesler dfS G. J GliintS •*"*-«» treffelijk ambtenaar met een evenwicht!* oordeel l w deelname In de he' Ca<3eau V3n de *eS Qemeenten gesprekken was steeds gewogen en verantwoord. Kortom u vuren voor- en hel werkvoorzieningscfiap beeld voor velen" Itnr woorden sprak gistermiddag burgemeester drv G (lolo Niestadt) J Glljnls tijdens een druk beiochle afscheidsreceptie van de heer W Biersteker «Is directeur van het bijkantoor Schagen van het gewestelijk arbeidsbureau gehouden in „de Posthoorn" De heer Biersteker heeft mij illegaal een stempel (onleesbaar) op mijn stam kaart gegeven, zodat ik in de N.0.P. kon worden toegelaten (zie stamkaart). Ik ben in augustus 1943 daar naar toe gegaan. nooit zeggen dat ik dit heb gedaan. De stamkaart ging rnee en de volgende dag, was het gevraagde geklaard. Wat ik aan deze heer W. Biersteker r - DIRECTIE VAN DE WIERINGERMEER NOORDOOS.TPOLDERWERKEN Landbouwkundige Afdeeling Cultuurtechnische werken Giro No 269797 Tel. No. 506 Antwoord op brief vt KAMPEN, 0 /4VS~ fOSTIUS 5 VERKLARING. Directie van de Wieringermeer •L/G X7AAGG0X-: V CU U G tl iCi XJl^CX ffiCCr (Noorgoo^t^Vderv/erken) verklaart hierbij, geboren Py. 'ÏI y No^Tersoonsbewi.is No Persoonsbewijs in haar dienst1" Voor genoemden heer is door haar een Ausweie bij den 3eauftragte voor de Provincie Overijssel aangevraagd, uit welke Ausweis blijkt, dat de houder van deze verklaring niet voor andere werk zaamheden mag worden gevorderd. A - var^i '/i^ringermeer (ITo oojiHftpldarwerken) Adm embtenaar K 7179. B/ l J-—s JUÜtïüÉ te danken heb zal u duide lijk zijn. En graag wil ik dit eens als historisch ge geven aan "oud Schagen" toe vertrouwen. Wat ik na mijn i nt rede i n de N0Pal 1e- maal heb meegemaakt ligt vast in mijn plakboeken over Er zaten alIerlei land en gevluchte Duitsland, die ge- de oorlog en N. 0. P. onderduikers van aard. Studenten, grondarbeiders, jongens uit kri jgsgevangenen vlucht waren. Maar hierover ga ik niet verder Dit is voor oud Schagen van belang. j VERKLARING j AUSWEIS NR. Aü«f> geldig tezamen wel Nür göliMj in Veeifindung rolt de» Kennkaite j m i Hiermede wordt verklaart, dat Es wird hiermit beschetnigt, dess I j Jan Zegera i geboren op 9-4-22 t. geboren Am in ten behoeve van de voedselvoórzJéQkfêf. jrt d«n N©i>r. a fur die Érpéhrung im Nordéatpoiden 18381 •1* ^firaingerhorli Noord oosi- f polder werkzeam is en dienten gevolge is" vrijgesteld van beschiltigt und d»*heïb vorléofig freige»tollt lat vort* arbeidsloze* ift DwtecMand. Arbeitseinsetz im Refch, STEMPELS-SIEGËL y O. Houder dient deze .erkiermg steeds bariet, te dragen Der Inkaber her die,en Auswe.s dausmd het itcl, et, féhren «n bi, ontttag bij den rrerlcgever te J und bei hntlessueg dem Arbeïtgeber zi JHHBHH HHHhnMHi De doelstelling van mijn verhaal is "de betekenis van het arbeidsburo van Schagen" Ter illustratie nog de papieren daar ontvangen. Het is misschien nog aardig om te vermelden dat ik ondanks deze geldige vrijstelling me gewoon in de trein en boot naar Schagen (lx in de maand 4 dg. verlof') heb begeven. Gewoon vrij rond gelopen, zonder mij op te schuilen. Niet een keer heb ik controle of een razzia mee gemaakt. ik heb mij dus en geiukkig bevoorrecht mens gevonden. Schagen aug. '88 "Oude pastorij" J. Zeegers

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1988 | | pagina 22