SCHOUWBURG, A. KNIKKER te Schagen, BOAS. JUBELS E« LOUIS BOIiWflEESTCR, 5 Fütors en prentbriefkaarten A.J.Dekker (voorlopig).Herenstraat 8,tel.12344. Genealogie R'.J.M.van der Pol,Jac.Ruysdaellaan 49,tel.13539. Kleding en kunstnijverheid Mevr.A.Vlaar,P.GootjesBtr.47»tel.13447 Recente geschiedenis W.LZuttKorenmolen 38tel16730 Kerkgeschiedenis M.J".Sjerps,Beatrixstr.5, tel. 96802 Westfries dialect Mevr.M.DoekesA.Mauvestr.84tel14503 Voor de hierna volgende groepen treedt op als coördinator J.de Jong,Westfriesedijk 11tel. 15886. Bouwgeschiedenis en Architectuur M.Glelens,A.Mauvestr.84,tel.14164. Landschapsgeschied en-is K. Vl=>ar, P. Goot jesstr. 47, tel. 13447 Agrarische geschiedenis A.Pijper.Valkoogerdijk 4,tel.12859. Archeologie F.Diederik,Kievitlaan 36,tel.96548. Mocht G mee willen doen,meldt G dan bij één van deze kontakt- personen en U hoort meer.De volgende data zijn reeds gepland: Genealogie 1 september Landschapsgeschiedenis T6 september Bouwgeschiedenis 2:9 september. 'X 7 Directeurs v. op DLogsdag 9 December 1873, de optevoeren stukken rijn „De blinde ea zijn arts", drama ia 5 bedrijven, daabna „do «ciiooiutf ester In den «choor*teea", blijspel. Aanvang 7 ure. Plaatsen zijn te bespreken aan 't lokaal of per briefkaart. Git de Purmerender Courant: t Reclame voor de Schager Schouwburg,waarschijnlijk het Noordhollands Koffiehuis,dat in 1946 afbrandde. De voorstelling werd verzorgd door het gezelschap van de Salon de Variété R.J.M.v.d.Pol

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 7