VAN HET BESTUUR. DE RUILVERKAVELING De ruilverkavelingsplannen voor de Schagerkogge gaan de laatste fase in.Binnen niet al te lange tijd zal het ontwerpplan ter visie worden gelegd. Dat deze ruilverkaveling - in welke vorm dan ook uitgevoerd - ingrijpende veranderingen in het ons omringende landschap te weeg zal brengen èn dat er zeer veel geld mee gemoeid zal zijn, staat vast. Iedereen,voor- of tegenstanderzal dan ook goed geïnformeerd en weloverwogen zijn standpunt dienen te bepalen. Daarom belegt het bestuur van de Hist.Vereniging Schagen e.o. op DONDERDAG, 9 OKTOBER a.s. een informatie- en discussie-avond over in 't OUDE SLOT,aan de Markt,te Schageh. aanvang 20.00 uur. Voor en tegen zullen hier nader worden toegelicht door dhr. D.SCHENK,lid van de ruilverkavelingscommissie, en door dhr. F.DIEDERIK,lid van de werkgroep Schagerkogge. Sroenveld.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 5