INHOUD BOEKEN FOTO'S ENZ. 2 pagina 1. - Van de redactie. 2. - Inhoud. 2. - Boeken,fotors,enz. 3. - Van het bestuur 4. - Cursussen. 4. - Van de werkgroepen. 6. - Landschapgeschiedenis. 8. - Expositie. 9. - De brand van kerk en toren, te Schagen op 29 aug. 13. - De banken te Schagen. 15. - De Yfestfriesche Kanaalvereeniging. 19. - De werkgroep Schagerkogge en de ruilverkaveling. 22. - Onze gemeenteklok. De Hist.Vereniging Schagen e.o. houdt zich aanbevolen voor boeken,oude foto's,kranteknipsels en al die andere zaken die van plaatselijk of regionaal historischebelang zijn - of kunnen worden - en die bij in een vergeten hoek op zolder liggen. Eén telefoontje naar het bestuur is voldoende'.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 4