ONZE GEMEENTEKLOK XJSTGKffiZQIISrrDjElsr- Onze CScmcciitèKIoh, 22 Na de grote brand van 29 augustus 1895,waarbij de Ned.Hervormde Kerk en 'de bijbehorende toren volledig verwoest werden,plaatste het gemeente bestuur van Schagen ten behoeve van de marktbezoekers een klokje aan het raadhuis op de Gt-acht.Men moest tenslotte weten hoe laat het was, niet waar! Het was echter - wellicht uit zuinigheid? - een wel erg klein klokje. En dat hebben de stadsbestuurders moeten weten De raadsverslagen in de Schager Courant van 3 en 10 oktober 1895 ge tuigen ervan,evenals het hieronderstaande vers uit diezelfde Schager Courant van 10 oktober 1895. Tussen haakjesrEr is een grotere klok geplaatst; •■Wie tveten wil hoe laat hot is, Ziet op de Kaadbuisklok; Maar als zo U niet gewezen wordt, Dan vindt go liaar mot geen stok. Zo staat daar boven achter glas, Fa '.i t den tijd U aan; Maar ahi ga dien tijd dan weten wilt, Dan moet go er dicht bij staan. Zo likt don ganschen dag en nacht, En geelt een Schoon geluid Maar als go dat eens hooren wilt, Klim dan tot bij de ruit. Ze slaat ook, ie aan mij verteld: Do Vries heeft het gehoord, 't Is laster wie het anders zegt Och vrienden, zegt het voort. Des avonds is zo niet vorlicbt. Ik denk, dat was te duur Vraag dan denjuisten tijd maar aan Dij 't Dagelijkse!) Bestuur. Uw. dn. UrilrKlnjr Slin«rer.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 24