DE" WERKGROEP SCHAGERKOGGE EN DE RUILVERKAVELING Sinds voorjaar 1979 heeft een werkgroep van niet-agrariërs zich kritisch opgesteld tegenover de plannen voor de railverkaveling van de Schager^ kogge,zoals die werden ontwikkeld.Weliswaar heeft de werkgroep zich nooit tégen de ruilverkaveling als zodanig uitgesproken,maar zij heeft wel felle kritiek geuit op onderdelen van de plannen,omdat zij het gebied van de Schagerkogge te waardevol vindt om het ingrijpend te laten veranderen.Bovendien vreest de werkgroep dat er,na de uitvoering van het plan,een enorme verarming in het planten- en dierenleven op zal treden. Om het standpunt van de werkgroep beter te begrijpen,is de volgende toelichting nodig: De aanwezige "Waarden". 1. Vanuit een inmiddels verdwenen rivier,even ten noord-westen van de huidige Westfriese Dijk,werd,in de achtste eeuw,het toenmalige veen- land in lange,smalle kavels ontgonnen.Als er per kavel een bepaalde oppervlakte werd bereikt,legde men een "achterkade"die vaak later weer diende als ontginnings-basis voor verdere verkaveling.De dijk waaraan Barsingerhorn ligt,is daar een mooi voorbeeld van.Ook van de stroken verkaveling van v<5<5r het jaar duizend,zijn duidelijke sporen te vinden in de Schagerkogge.Deze landindeling is waarschijnlijk de oudste van Noord-Holland 2. Door verschillende oorzaken werd rond 1100 het gebied plaatselijk erg nat,vooral in de wintermaanden,en wierp men terpen op om op te wonen. De Schagerkogge is het enige terpenlandschap buiten dat van Friesland en Groningen. 3. De,door overstroming bedreigde delen werden o.a. vanuit de polder "Oude Kaag" stelselmatig van een omringdijk voorzien en vormden bij elkaar het "koggenlandschap".De Schagerkogge is het enig overgebleven koggenlandschap in Nederland. 4. Doordat in de perioden van overstromingen een pakket klei is afgezet bovenop het oude veen zijn vele oude nederzettingen mooi bewaard ge bleven.Met name uit de Romeinse tijd zijn zeer veel nederzettingen bekend met een,voor Nederland boven de grote rivieren,opmerkelijke rijkdom aan Romeinse produkten. 5. In de Schagerkogge komen,afwisselendhogere en lage delen voor. Door deze afwisseling is er een fraai bestand aan weidevogels en vindt de in Europa zeldzame lepelaar er goede plekken om zijn kostje op te

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 21