16 geven als onderhoud en bestuur in handen zijn van een openbaar bestuur. De meest aangewezene hiervoor lijkt de gemeente Schagen.Maar deze bedankt heel vriendelijk,maar ook heel stellig,voor deze eerJMen is weer terug bij af Kort daarop leek het getij te keren.De plannen tot afsluiting van de Zuiderzee kwamen meer in de belangstelling te staan en als gevolg daarvan ook het idee om Westfriesland veilig te stellen voor het water èn het open te leggen voor de scheepvaart.Op 13 augustus 1915 werd Mr.W.C. Bosman secretaris van de Westfriesche Kanaalvereniging.Hij zag kans om de kleinschaligepaticularistische plannen voor een kanaal De Stolpen- Schagen of De Stolpen-Schagen-Kolhorn om te buigen tot een algemeen plan voor de kanalisatie van Westfriesland èn de juiste mensen hiervoor te interesseren.De Westfriesche Kanaal^ereeniging ging een nieuw tijdperk in. F.Timmer Wie kan mij helpen aan: exemplaren of jaargangen van ""ONS NOORDERKWARTIER in woord en beeld"" Officieel orgaan van de "WESTFRIESCHE KANAALVER EEN I GING" tevens gewijd aan de belangen van Hollands Noorderkwartier op het gebied van verkeer,land- en tuinbouw,handel en nijverheid. Graag te leen voor onderzoek. F.Timmer Doornenhof 21, 1741 ZE, Schagen tel. 02240 - 15261

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 18