14 0e Lange en ïïoraaz was zorn particuliere bank,afkomstig uit Alkmaar.Ven 1 hield iedere donderdag,tijdens de markt,zitting boven cafe *t Oude Slot (toen nog Tan Erp). De Koord Hollandse Bank Van der Stok Kaan en Co uit Nieuwe Niedorp hield tot 1926 ook op donderdag zitting,maar dan in cafe De Beurs (op de Markt). De Bank van Wisselink Alkmaar hield op diezelfde dag zitting in cafe De Wildeman.Deze particuliere bank is later overgegaan in de Twentsche Bank en heet inmiddels Algemene Bank Nederland.Diezelfde ABN herbergt ook de hier bekende Ifoornsche Bank. De Wéstfriese Bank Timmerman Koelman en Co kreeg later de naam Robaver en werd na een fusie met de Amsterdamse Bank de huidige Amro—bank. Tben de hier kantoorhoudende Zaanlandse Bank,afkomstig uit de Zaanstreek, failliet ging werd het pand overgenomen door de Hoornse Crediet en Bffectenbank. De Nederlandse Middenstandsbank verhuisde van de markt maar de Nieuwstraat. De Zuivelbank houdt zitting in de voormalige Raiffeisenbank.(Oude Slotstraat). De Nederlandse Bank,tenslotte,had een correspondent in de Torenstraat. A.Kapitein Marktberichten. 80HAGEN, 29 AUG. 1895. Aanger. 12 Peardea 1 60.u 200 Veulens 10 Stieren 70.— a 140.— 30 Geidekoeieo(magere) ,110.a 165.— 25 Volta Koeien 30 Kalfkoeicn 10 Ysarren 11 Nachtera Kalveren 270 Schapen magere 110 Idem, lette 260 Lammeren Bokken en Geiten 25 Varken* (magere) 10 Idom(Tetto) per K.Q 50 Biggen 20 Konijnen 70 Kippen 350 Kiiogr. Boter 200 Kaas 9500 Ki [wieren Eendeieren a 9 160. a 225— t 140. a 200— 60. a 200— 9 14.— a 25— 9 12— a 22 S 20.— a 26.50 9 10.— a 17— 9 a 1 9 11e- a 16— 9 —.36 a —.42 9 5.50 a 8.25 9 —.10 —.50 9 10.— a 1.30 9 1.10 a 1.20 9 —.25 a —.35 9 3.— a 3.25

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost | 1986 | | pagina 16