TiEN JAAR ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK IN SCHAGEN EN OMGEVING 2 Middeleeuwen In de 7de eeuw keert de bevolking schoorvoetend terug naar het veen gebied in de kop van Noord-Holland,om zich in de volgende eeuwen ge staag uit te breiden.Het zijn inheemse lieden die enkele uiterlijke kenmerken van de zogenaamde Merovingische cultuur hebben overgenomen. Dit manifesteert zich voornamelijk in de aardewerktypen die ze ge bruiken :bi-conische en emmervormige potten zoals die in de Frankische gebieden worden gebruikt (16).Er bestaat dus van meet af aan handels contact tussen de inheemse bewoners en de streken in het zuiden. In de 8ste en 9de eeuw gaan we spreken van de Karolingische cultuur, genoemd naar Karei de Grote. In deze periode is het op de draaischijf vervaardigde aardewerk voornamelijk afkom stig uit produktiecentra langs de Rijn in het tegenwoordige Duitsland (afb.6).In feite is de Rijn weer wat hij in de Romeinse tijd ook was:de hoofd verkeersader van ons deel van Europa.Langs deze belangrijke handelsroute ligt ook het be faamde Dorestad,dat de functie van transito-haven heeft.Van daar uit worden de goederen verder landinwaarts gebracht, zoals naar Medemblik;maar de handel krijgt in die tijd een veel grotere vlucht dan in de Romeinse tijd;goederen worden zelfs tot in Skandinaviè ver scheept.Dit geschiedt dan via de belangrijke plaats Haithabu nabij 'dirrh ni"kh"'Zl'" Schleswig. J rt. t f 9* if t i* ClfS 9*44*<: f 9 - f t o k ar<Kbtgisi'h h.vporf aardewerk hu de pcrio~ W nhy. V i int plaats Hf okhuizet? Se hamert (heneden). Se haal 1 4.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 7