WERKGROEPEN Maandagavond 17 maart j.1. zijn,ondanks de zeer dikke mist,een aantal werkgroepen gevormd. De beide coördinatoren,dhrn.Van der Wal en De Jong,maakten duidelijk dat iedere werkgroep zelf moet bepalen wat el of niet wordt aangepakt; zij willen slechts helpen,stroomlijnen,dubbel werk trachten te voor komen en het kontakt met het bestuur onderhouden. literaard had iedereen een flinke aanloop nodig,maar aan het eind van de avond waren de volgende werkgroepen,compleet met kontaktpersonen gevormd - genealogieleiding:Mevr.N.Dekker-Loer (tel.12990) - Verzamelen en inventariseren van prentbriefkaarten en oude foto's, leiding:Mevr.N.Dekker-Loer (tel.12990) en A,J.Dekker (tel.12344) - Ontwikkeling landschapleiding:K.Tiaar (tel.13447) - Agrarische geschiedenis en oude landbouwwerktuigen.leiding: A.Pijper 'tel.12859) Kleding er kunstnij verheid leidingMevrAV1 aar (tel. 13447) - Kerkgeschiedenisleiding:M.J.Sjerps (tel.96802) - Bouwgeschiedenisinventariseren hist.belangrijke gebouwen, leiding:M.(Jielens (tel.14164) - Archeologieoude veldnamenreconstructie oude landschap, leiding:F.D"iederik (tel.96548) h Zoals wellicht bekend is,is de heer A.Kapitein bezig een boek samen te stellen over '"boeren,boerderijen en het boerenbedrijf in Schagen en omgeving"'.Veel gegevens komen binnen via persoonlijke kontakten, maar de heer Kapitein zal ook de archieven moeten raadplegen van de polders en waterschappen .W,ie hem wil helpen bij deze tijdrovende bezig heid, kan het beste rechtstreeks kontakt met hem opnemen (tel. 14525). Zoals uit bovenstaand lijstje blijkt zijn er nog geen werkgroepen gevormd voor het Westfries en demeer recente geschiedenis (opschrijven, op de band zetten van wat nu nog bij ouderen bekend is,b.v.2e wereld oorlog) .Voelt U voor deze onderwerpen,neemt dan kontakt op met de heer De Jong (tel.15586) x- Er zal getracht worden om binnen afzienbare tijd een archiefcursus te organiseren.Zij die hiervoor belangstelling hebben kunnen zich opgeven bij de heer Timmer ('tel 15261)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Kakelepost - Schagen | 1986 | | pagina 6